Terug naar blog startpagina

4 TIPS VOOR DE VEILIGE BEDIENING VAN MACHINES

18 mei 2016

4 TIPS VOOR DE VEILIGE BEDIENING VAN MACHINES

Door de evolutie van de Europese Richtlijnen en veiligheidsregels in verschillende landen, is de veilige bediening van machines in alle industrietakken een belangrijke kwestie geworden. De beste manier om de veiligheid van de gebruiker te garanderen is het implementeren van een risico-beoordeling en -vermindering in de ontwerpfase van de apparatuur, zoals aanbevolen door ISO 12100. Het ontwerp moet de toepasselijke normen en huidige beste praktijken volgen om te garanderen dat de apparatuur de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker zal beschermen.

Hier volgen de meest relevante beginselen om in de ontwerpfase in gedachten te houden:

1- Integreer methoden voor risicoverlaging en respecteer de hiërarchie van hun efficiëntie

Risicoverlaging volgt een logische weg die begint met de planning van een inherent veilig ontwerp. Als u de druk verlaagt die nodig is om een beweging te activeren, waar om te beginnen al geen hoge druk voor nodig was, helpt dat de operator te beschermen zonder extra beschermende maatregelen. De volgende logische stap op de weg naar een veilig ontwerp is bedenken welke veiligheidsapparatuur het best geschikt is voor de applicatie.

2- Kies de geschikte veiligheidsapparatuur  

Veiligheidsapparatuur zoals schakelaars, relais, programmeerbare regelapparatuur, aanwezigheidssensoren en andere moeten gekozen worden op basis van het risico dat ze geacht worden te verlagen: Hoe groter het risico, hoe beter de prestatie die van een toestel geëist wordt. Betrouwbaarheid en diagnostische dekking zijn twee belangrijke parameters voor de prestaties van een veiligheidstoestel. Door sterk presterende apparatuur te kiezen wordt vermindering of verlies van de veiligheidsfunctie van een machine tijdens zijn levenscyclus vermeden.
3- Breng de gebruikers op de hoogte van het resterende risico

Zelfs als het doel van een veilig ontwerp een nulrisico is, is onmogelijk die doelstelling te behalen. Ondanks de implementatie van maatregelen die risico tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen, kunnen menselijke fouten die tot verkeerd gebruik van machines leiden, letsel veroorzaken. Daarom moet de gebruiker ingelicht worden over de te ondernemen of te vermijden acties. De gebruikershandleiding, visuele of auditieve signalen en pictogrammen helpen de gebruiker allemaal om zich bewust te worden van het risico. Deze hulpmiddelen kunnen ook gebruikt worden door een fabrikant in het kader van een veiligheidstraining voor werknemers.

4- Blijf op de hoogte van nieuwe veiligheidsnormen

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe normen voor de veiligheid van apparatuur omdat de beste praktijken voortdurend evolueren.Volgend artikel