Blog Premier Tech Chronos

Terug naar blog startpagina

APPARATUUR HEROPBOUWEN: EEN INVESTERING DIE DE MOEITE LOONT

augustus 20, 2015

<p>Door de jaren heen hebben de producten van Premier Tech Chronos (PTC) wereldwijd erkenning ontvangen omdat ze duurzaam en betrouwbaar zijn. De machines die door ons team gebouwd zijn, zullen meestal ettelijke decennia na hun installatie blijven werken. Apparatuur van een dergelijke kwaliteit is het resultaat van de creativiteit en de onophoudelijke inspanningen van ons ingenieursteam om betere machines te ontwerpen die aan de stijgende behoeften van klanten voldoen. Onze passie voor innovatie en onze wens om nieuwe technologieën te ontwikkelen zijn de reden dat de machines van PTC constant worden geüpgraded.</p><br><p><strong>Technologieën renoveren</strong><br /><br />De meeste nieuwe technologieën die we ontwerpen voor onze nieuwe machines kunnen gerenoveerd worden, wat betekent dat ze op onze oudere modellen kunnen worden geïnstalleerd. Met andere woorden kan ook apparatuur van PTC die jaren geleden is gebouwd en geïnstalleerd, net als de meest recente, profiteren van onze meest recente innovaties. Onze wens om alleen het beste aan te bieden leidde ertoe dat we een speciaal ingenieursteam hebben samengesteld dat gespecialiseerd is in het updaten en optimaliseren van de huidige verpakkingslijnen van onze klanten. Het zijn experts in het optimaliseren van uitrustingen.</p><br><p><strong>Wat is apparatuur heropbouwen?</strong><br /><br />Eenvoudig gezegd komt het heropbouwen van apparatuur neer op het opknappen van een werkende machine om die in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Dit behelst elk aspect van de machine en de vervanging van alle originele onderdelen. De heropbouw van apparatuur is een geweldige optie voor klanten die al jaren machines van PTC  hebben, omdat daardoor de nuttige levensduur significant wordt verlengd en de onderhoudskosten dalen. Zodra dit proces voltooid is, beschikken klanten die van deze service gebruik maakten over een machine die bijna nieuw is en die nog jarenlang zal werken.</p><br><p><strong>Het heropbouwproces van apparatuur<br /></strong><br />Het heropbouwproces van apparatuur begint ten eerste met de analyse van de prestaties van de machine van de klant en een evaluatie van zijn algemene conditie door een van onze experts. Na dat bezoek schrijft hij een verslag met een nauwkeurige beschrijving van de huidige conditie van de machine. Naargelang de behoeften van de machine kiest de klant dan een gedeeltelijke of een volledige heropbouw van de apparatuur. Hij kan  eventueel ook nieuwe kenmerken toevoegen om zijn machine nog meer te upgraden. Zodra de klant nauwkeurig de omvang van het uit te voeren werk bepaald heeft, krijgt hij twee opties. Hij kan bijgestaan worden door een van de servicemonteurs van PTC om toezicht te houden op, en ondersteuning te verlenen bij het heropbouwproces of hij kan de hele operatie laten uitvoeren door het team van PTC. Zodra deze inleidende stappen zijn voltooid, kan het heropbouwproces van de apparatuur beginnen. Naargelang de hoeveelheid werk die moet worden uitgevoerd, kan deze operatie in een paar uur of in een paar dagen worden afgerond. We moeten ook vermelden dat de hele heropbouw direct bij de klant gebeurt.</p><br><p><strong>Ons team tot uw dienst</strong><br /><br />Neem contact op met onze klantendienst over het heropbouwprogramma van apparatuur. We zijn er zeker van dat het de prestaties van uw machine zal verbeteren, zijn economische levensduur zal verlengen en de onderhoudskosten zal verlagen. Zodra het achter de rug is, zijn we ervan overtuigd dat u het met ons eens bent als we zeggen dat deze investering echt de moeite loont.</p><br><p><strong><br />Hier is een voorbeeld van een heropbouw van een robot palletiseerder</strong></p><br><ul><br><li>Volledige evaluatie van zijn algemene conditie.</li><br><li>Gedeeltelijke of volledige demontage van de machine.</li><br><li>Identificatie van de onderdelen die verwisseld moeten worden.</li><br><li>Voorlopige analyse van de conditie van de motoren.</li><br><li>Hermontage van de machine in overeenstemming met zijn kenmerken.</li><br><li>Smering en herconditionering.</li><br><li>Indien nodig bijstand van ons team als de machine opnieuw wordt geïnstalleerd.</li><br><li><span> </span>Indien nodig worden motoren, bedrading of andere onderdelen vervangen.</li><br><li>Bijstand om de machine weer aan het werk te krijgen</li><br></ul>

Volgend artikel

Is nu het moment gekomen om een robot palletiseerder te overwegen?

Omdat startende productiebedrijfjes groeien en de productie stijgt, zullen ze onvermijdelijk naar manieren gaan zoeken om hun werking te verbeteren. De voordelen van fysieke arbeid zijn de flexibiliteit, het menselijke inzicht en een relatief lage aanloopkost. Mechanische automatisering heeft ook voordelen – ergonomie, herhaalbaarheid, en uithoudingsvermogen om er maar een paar te noemen.