Blog Premier Tech Chronos

Terug naar blog startpagina

Voorbereiding turf: Hoe kiest u de juiste eg?

augustus 16, 2016

<p style="text-align: left;">Een goede voorbereiding van turf kan de productiviteit van turf sterk verhogen Omdat eggen een essentieel onderdeel is van de voorbereiding van turf, is het belangrijk om het juiste type eg te kiezen, afgestemd op de turf en de weersomstandigheden.<br /><br />Hier volgen zes soorten eggen en een korte beschrijving van hun doel en voordelen, die u kunnen helpen om de perfecte eg voor uw behoeften uit te kiezen.<br /><br />De<strong> tandeg </strong>is de meest veelzijdige en zal de grootste hoeveelheid turf losmaken. Het is de eerste eg die een turfproducent zou moeten hebben en de meest gebruikte in Noord-Amerika. Als ze aan een geringe diepte wordt aangepast, kan ze zowel gebruikt worden om de turf los te maken als om de turf lichtjes te drogen. Ze produceert platte plakken turf, de grootte zal variëren naargelang de diepte waarop de tanden zijn afgesteld: hoe dieper de tanden gaan, hoe grover de plakken turf zullen zijn. De bewegingssnelheid moet afgesteld worden naargelang de ingestelde diepte: lage snelheid als u dieper egt, hogere snelheid als aan de oppervlakte egt.<br /><br />De <strong>eg met roterende punt</strong> is ontworpen om turf in kleine ronde brokken te breken. Deze eg wordt vaak gebruikt om fijne stofdeeltjes te minimaliseren. Ze moet met een goede bewegingssnelheid worden gebruikt om efficiënt te zijn.<br /><br />De <strong>schijveneg</strong> is ontworpen om turf in kleine platte plakken te breken. Ze maakt gewoonlijk meer turf los dan de eg met roterende punt. De bewegingssnelheid zou van gemiddelde naar hoge snelheid moeten gaan.<br /><br />De <strong>lepeleg</strong> wordt het meest gebruikt om de droogfase te versnellen. Ze is ontworpen om over de bovenlaag van turfmos te draaien en na de oogst kleine groeven te maken. De lepeleg is het efficiëntst bij goed weer omdat ze de vochtige kant van de losse turf blootlegt. Ze is niet aanbevolen in minder gunstig weer (regen met een paar zonnige dagen ertussen).<br /><br /><br />                            <img style="width: 451px; height: 192px;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11897/arrows_peat-bo…; alt="" rel="43329" data-id="43329" /><br /> <br />De <strong>kettingeg</strong> is een combinatie van staven (tanden) en lepels. Ze s ontworpen om kleine wortels en stompen te verwijderen en de bovenlaag los te werken, en zo het oogsten na lichte regen te versnellen. Deze eg wordt het best gebruikt bij minder goed weer omdat ze de turf schudt in plaats van het te keren, zodat het droogt zonder dat de vochtige turf aan de oppervlakte komt. Het droogproces aan de oppervlakte verloopt dan sneller, hoewel minder diep, en maakt het mogelijk om kleine hoeveelheden turf met kortere tussentijden te oogsten.<br /><br />De <strong>cultivator</strong> ijkt sterkt op de kettingeg en wordt voor hetzelfde doel gebruikt, behalve dat deze een tweede rij vingers (veren) heeft en dat deze vingers groter zijn.</p>

Volgend artikel