Blog Premier Tech Chronos

Terug naar blog startpagina

Is nu het moment gekomen om een robot palletiseerder te overwegen?

augustus 20, 2015

<p><span>Omdat startende productiebedrijfjes groeien en de productie stijgt, zullen ze onvermijdelijk naar manieren gaan zoeken om hun werking te verbeteren.  De voordelen van fysieke arbeid zijn de flexibiliteit, het menselijke inzicht en een relatief lage aanloopkost.  Mechanische automatisering heeft ook voordelen – ergonomie, herhaalbaarheid, en uithoudingsvermogen om er maar een paar te noemen.  Elk bedrijf moet manueel en automatisch werken tegen elkaar afwegen.</span><br /><br /><br /><img style="width: 459px; height: 306px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11947/time-to-consid…; alt="" rel="43379" data-id="43379" /><br /><br /><span>Veel kernindustriesectoren: mineralen, voeding, chemie, dierenvoeding, voeders, zaden, landbouw, en andere gebruiken kleine en grote zakken om hun producten op te slaan en te vervoeren.  De meeste bedrijven beginnen met het manueel stapelen van zakken en eindigen uiteindelijk met een of andere vorm van automatisch palletiseren.  Wanneer gaat een bedrijf over op automatisering?  Waar moet u aan denken vooraleer u deze verandering doorvoert?  Deze paper probeert deze kwesties te bespreken in het licht van de recente toename in palletiseren met robots.<br /><br /></span><span>Veel problemen van automatisch stapelen hebben te maken met het beperkte beoordelingsvermogen van robots.  Hoewel een menselijke operator in het begin misschien slechte stapels maakt, zal hij snel leren hoe hij het uitzicht en de functionaliteit van de stapel kan verbeteren.  Dat proces is niet zo eenvoudig als er automatisering wordt gebruikt.<br /><br /></span>In veel sectoren laten menselijke operatoren zakken overlappen om een stapel binnen de grenzen van een pallet te houden.  Dat overlappen gebeurt vrij intuïtief en is eenvoudig voor mensen, maar het kan een beetje lastiger zijn voor robots, en iets meer aandacht vragen.  Automatisering lijkt het beste te werken als de taak consistent en repetitief is. Sommige producten en soorten zakken zijn beter geschikt voor overlappen, en soms moet bij bepaalde producten en zakken overlapping vermeden worden. In deze specifieke gevallen kan de overlapping typisch geëlimineerd worden door een of meer van de volgende methoden toe te passen:<br /><br /></p><br><ul><br><li>Verpakking – gebruik zakpletters (compressie) of ontmengers (vibratie) om de vorm van de zak zo consistent mogelijk te maken.  Bij sommige producten kan de vorm van een zak sterk veranderen met een basisverpakking.</li><br><li>Het volume of gewicht van de zak aanpassen  –  overweeg om de algemene afmetingen van de zak te verhogen of te verkleinen zodat hij efficiënter op een pallet kan worden gestapeld.  Als een zak van 50 pond (25 kg) bijvoorbeeld niet in een patroon van 5 zakken op een standaard Noord-Amerikaans pallet past, overweeg dan een zak van 20 kg (44 lb).</li><br><li>De maat van de zak - Verander de proporties van de zak zodat er een platte, consistentie zak kan worden gestapeld zonder overlapping in een standaard patroon op een standaard pallet.  Een zak kan vaak iets dikker worden gemaakt om de lengte of breedte te verminderen.</li><br><li>De palletmaat - In sommige gevallen is het zelfs praktisch om de palletmaat te veranderen.  Hoewel palletten van 48 x 40” (122 x 101,6 cm) veel gebruikt worden, vinden sommigen grotere of kleinere palletten praktischer.  Een fabrikant van mineralen vond dat een pallet van 36 x 54” (91,44 x 137,16 cm) goed werkte met zijn grote zakken; het resultaat was een efficiënt patroon van 3 in elkaar grijpende zakken.<br /><br /></li><br></ul><br><p>De strakheid van de pallet en zijn algemene uitzicht kunnen door een operator gewijzigd worden.  De motivatie kan hier een belangrijke rol spelen!  Een robot die zakken met een consistente vorm en afmeting stapelt, zal een pallet met een consistente vorm en maat maken.  De snelheid, de stijl van het instrument dat de zak vastgrijpt, en de programmering van de robot kunnen allemaal van invloed zijn op het uitzicht en werking van de automatisch gepalletiseerde stapel. <br /><br /><img style="width: 367px; height: 245px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11948/time-to-consid…; alt="" rel="43380" data-id="43380" /></p><br><p><span>Een traditioneel instrument met een schelpvorm (vingergrijper) kan zeer snel en efficiënt zijn voor snelheden tot 27 zakken per minuut.  Een laterale grijper werkt dan weer het beste met vierkante en dikke zakken, en plaatst de zakken zorgvuldig in een vast patroon.  Een dergelijk instrument kan uitgerust worden met horizontale, intrekbare bodemvingers die de zak in een welbepaalde positie laten.  Dat zal echter veel trager gaan (misschien maximaal 15 zakken per minuut).  Om deze snelheidsbeperking te verhelpen, kunnen enkele zakken worden gegroepeerd en bewogen met een gelijkaardig en groter instrument, dat snelheden tot 40 zakken per minuut mogelijk maakt. <br /><br /></span>Net zoals mensen kunnen robots flexibel werken.  De planning en programmering zijn dan essentieel.  Als de vereiste snelheid laag ligt, is het mogelijk om de robot voor andere taken te gebruiken, zoals:</p><br><ul><br><li>Lege palletten op hun plaats leggen voor het stapelen van zakken</li><br><li>Het plaatsen van tussenpapier, bindpapier, of bovenbladen</li><br><li>lege zakken ophangen</li><br><li>zakken zo plaatsen dat ze gesloten of verzegeld kunnen worden</li><br><li>zakken zo plaatsen dat ze bedrukt kunnen worden</li><br><li>zakken  zo plaatsen dat het gewicht gecontroleerd kan worden</li><br><li>lijm spuiten om lagen samen te houden</li><br></ul><br><p><span>Men kan gerust stellen dat hoe meer u van een robot verwacht, hoe trager de algemene snelheid zal zijn!  Het voordeel is, uiteraard, dat een enkele robot de behoefte aan hulptoestellen kan elimineren als de algemene snelheid het toelaat.<br /><br /></span><span>Net zoals een menselijke operator kan een robot verschillende stapelpatronen maken en zich zelfs aan specifieke zakposities aanpassen.  Onder meer lassen aan de buitenkant, etiketten aan de buitenkant, of bedrukte kant aan de buitenkant.  Nogmaals, de planning en de programmering zijn hier essentieel.<br /><br /></span>Veiligheid en preventie van letsels vormen de motivatie voor veel aankopen van robots.  Met hun snelle bewegingen creëren robots risico's die aandacht vereisen.  Het correcte ontwerp van een veiligheidscel rond een robot is zeer belangrijk om het risico te beperken.  Veiligheidscomponenten zoals lichtgordijnen kunnen de bruikbaarheid van de robot en de onderdelen rond hem geweldig doen toenemen  Fabrikanten van robots hebben softwareoplossingen ontwikkeld die botsingen vermijden en de veiligheid verbeteren.  De moderne robotpalletiseersystemen zijn zowel veilig als functioneel.</p><br><p>Voordelen van het automatiseren van zakpalletisering</p><br><p>- Veiliger voor arbeiders<br />- Hogere productiesnelheden<br />- Optimalisering van de magazijnruimte<br />- Hogere kwaliteit en stabiliteit van volle palletladingen <br />- Snelle terugbetaling van de investering (besparing op arbeid)<br />- <span>Minimale downtimes (onderhoud, omschakelingen, reparaties)</span><br />- Uw product wordt competitiever op de markt<br />- Consistentere productiesnelheden</p><br><p>Als zakken in uw bedrijf momenteel manueel gestapeld worden, zult u op termijn de optie overwegen om met robots te palletiseren.  Robotpalletiseerders blijven zichzelf bewijzen als waardevolle verbeteringen van veel verpakkingsoperaties.  Ongeacht de motieven die u ertoe brengen om automatische zakstapeling te overwegen, zullen een overzicht van de factoren die een invloed hebben op de betrouwbaarheid, het uitzicht en de functionaliteit van de stapel van fundamenteel belang zijn voor een succesvolle implementatie van deze technologie.</p>

Volgend artikel