Blog Premier Tech Chronos

Terug naar blog startpagina

ROBOTS HELPEN DE WERELD VOEDEN

juli 19, 2018

blog_post_robots_help.jpg

<p style="text-align: left;"><strong>Landbouw is de afgelopen decennia enorm complex geworden, omdat het zich aanpast aan een voortdurend ontwikkelende wereld. Met een wereldbevolking die naar verwachting met meer dan een derde zal groeien en tegen 2050 9,7 miljard zal bereiken, zijn de verdeling en beschikbaarheid van voedsel twee uitdagingen waarmee we onvermijdelijk te maken zullen krijgen. </strong>Bovendien zal het grootste deel van de groei geconcentreerd zijn in opkomende landen, zoals Brazilië en India. De economieën van deze landen veranderen snel en – als het gezinsinkomen groeit en de middenklasse zich uitbreidt – waardoor het consumptieniveau stijgt.</p><br><p>De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN schat dat, om een bloeiende stedelijke, wereldbevolking te voeden, de jaarlijkse graanproductie moet stijgen tot 3 miljard ton, terwijl de vleesproductie moet worden uitgebreid naar 470 miljoen ton. Daarom zullen telers meer voedsel moeten produceren met minder arbeid en beperkt bruikbaar land. De agrarische wereld van de 21e eeuw is er een van risicobeheer, inclusief arbeidsuitdagingen, veranderingen in het milieu, constante vraag van consumenten, industriële landbouw, vereisten van overheidsinstanties, wereldwijd verkeer van goederen, voedselveiligheid en hygiëne enzovoort.</p><br><p>Hoe kunnen bedrijven in de landbouwsector hun productie drastisch uitbreiden terwijl ze te maken hebben met beperkte middelen? Specialisten uit de sector hebben meerdere formules om deze ongekende groei en deze onvoorziene factoren te overwinnen, maar de belangrijkste ligt in automatisering en robotica. Waarom en vooral, hoe? Onze experts, Dave Ralph en Curt Davis, verklaren de oplossingen voor een duurzame aanpak op lange termijn.</p><br><p><strong><br />MET MINDER MEER PRODUCEREN</strong></p><br><p>Het is vandaag bijna onmogelijk om de hele wereldbevolking te voeden, en het zal in de toekomst niet gemakkelijker worden tenzij we onze praktijken veranderen. In het verleden bestond het dieet van lageloonlanden voornamelijk uit rijst en groenten. Nu sommige van hen economisch groeien, zoals India, Brazilië of de Zuidoost-Aziatische landen, consumeren ze meer op eiwitten gebaseerd voedsel – en dat betekent meer graan om het vee te voeren. Zo gaat 48% van alle maïsproductie naar diervoeder, en dit percentage is nog groter voor sojabonen.</p><br><p>Zaadbedrijven streven allemaal naar sterkere planten die genoeg gewassen kunnen produceren op een beperkt landoppervlakte. Met behulp van biotechnologie proberen ze de zaadsamenstelling zo snel mogelijk te veranderen, maar dat betekent een duurder eindproduct. Vijftien jaar geleden kostte een zak maïszaad ongeveer 55 EUR, terwijl het vandaag ongeveer 350 EUR is. Het zaad, een waardevol product, moet met nieuwe technologieën worden behandeld. Door korrel per korrel te sparen kan apparatuur de kwaliteit en integriteit van het product helpen behouden. Leveranciers van industriële uitrustingen ontwikkelen daarom in samenwerking met telers oplossingen voor het omgaan met zaden en granen die het product met zorg manipuleren.</p><br><p>Deze technologieën moeten evolueren om in beperkte ruimtes te passen en afval tot een minimum te beperken. Bijgewerkte automatisering en robotica-systemen die met minder meer kunnen produceren, zijn nu een duurzame optie, waardoor het mogelijk wordt om verbeterde zaden te produceren en gewassen te beschermen tegen fysieke schade. Deze systemen zijn ook ideaal voor fabrieken die hun productie in faciliteiten met ruimtelijke beperkingen moeten verhogen.</p><br><p><strong> </strong></p><br><p><strong>AUTOMATISATIE VOOR PRODUCTIVITEIT</strong></p><br><p>Alhoewel velen de landbouwsector nog steeds beschouwen als een zeer traditionele sector, is het de waarheid dat automatisering al enkele jaren in zijn processen sluipt. Het is nu vrij gebruikelijk om robots in de conditioneringsprocessen en ook in de velden te zien. <br />Nieuwe technologieën stellen fabrikanten en producenten in staat om hun productie te verhogen om gelijke tred te houden met de onophoudelijke vraag. Sommige bedrijven hebben deze trend al volledig omarmd door robotplukkers in het veld in te zetten en volledig geautomatiseerde verpakkingslijnen toe te voegen.</p><br><p>Maar met al die toenemende productie is er nog een andere uitdaging voor bedrijven: arbeid. De onbetrouwbaarheid van het personeel, of het nu in het veld, de installaties of de fabrieken is, is een groot probleem aan het worden, vooral sinds de Millennials zijn begonnen met het betreden van de arbeidsmarkt. Agrarische bedrijven zijn afhankelijk van deze onstabiele arbeid, die van de ene dag op de andere lacunes in de productiesnelheid kan creëren. Het automatiseren van processen en het integreren van robots in de productielijn is een effectieve manier om zich aan te passen aan de nieuwe generatie arbeidskrachten terwijl de productie-efficiëntie wordt bereikt. Tecnoseeds, een bedrijf in Brazilië dat afvaldiensten levert voor de maïszaadmarkt, moest zich aanpassen om concurrerender te zijn en introduceerde daarom robots in zijn verwerkings- en verpakkingslijn. "Automatisering biedt ons flexibiliteit, grootschalige productie, standaardisatie en kwaliteit," legt productiemanager Lucas Lopes Lemos uit.</p><br><p>Vergeleken met 15 jaar geleden is ook het klantenprofiel in de landbouwsector compleet anders. Bedrijven worden groter en oude familiebedrijven fusioneren en maken plaats voor het nieuwe industriële boerderijmodel. En ze fusioneren in groten getale: wereldwijd ging de landbouwsector van ongeveer 250 bedrijven met een gemiddelde omvang naar 10 tot 15 kolossale bedrijven. Het totale effect van de fusies in de afgelopen 2 jaar was het verplaatsen van de zaadactiviteiten naar China en Centraal-Europa.</p><br><p><strong> </strong></p><br><p><strong>EEN ONBETWISTBARE OPLOSSING</strong></p><br><p>Met hoge kosten, kleine winstmarges en zeer weinig controle over de prijs van gewassen is de enige manier voor de landbouwer om te volgen, efficiënter te zijn. Toen de boerderijen groter werden, werd de verpakkingen ook groter. Vijftien jaar geleden werd 90% van de zaden verpakt in papieren zakken van 25 kg. Tegenwoordig proberen bedrijven kosten te besparen door bulkcontainers te gebruiken die tot 1000 kg zaad kunnen bevatten.</p><br><p>Deze strategie leidt tot andere problemen, zoals de bescherming van ladingen en producten, die vaak 30.000 kilometer moeten afleggen in verschillende omstandigheden en tijdszones. Dat feit alleen al stuwt de trend naar automatisering in fabrieken omdat de lasten zwaarder en gevaarlijker zijn voor werknemers om handmatig te verwerken. Automatisering en robotica zijn essentieel voor het welzijn van de werknemers en de economische gezondheid van de producent.</p><br><p>De ruimte op het land neemt niet toe, de klimaatverandering verstoort de ecosystemen en dit maakt het nog moeilijker om gewassen te verbouwen en dieren groot te brengen. Tegelijkertijd consumeren we meer voedsel dan ooit tevoren en in een relatief korte tijd zullen we 3 keer meer voedsel moeten produceren dan we nu produceren. Het doel van elke speler in de agrarische sector is om de productie per vierkante meter land te verhogen en tegelijkertijd het milieu te respecteren. Om dit doel te bereiken, moeten alle betrokkenen een langetermijnstrategie volgen om te investeren in de benodigde apparatuur en methoden. Het vorige landbouwmodel is niet langer duurzaam. Innovatie en nieuwe technologieën bieden steeds vaker instrumenten om de risico's te beheersen die boeren en producenten dagelijks tegenkomen.</p><br><p>Met behulp van robots en automatisering kunnen we de wereld voeden.</p>

Volgend artikel