Plastic pellets verpakkingsmachine

Plastic pellets worden gebruikt voor het produceren van plastic producten en bestaan in korrelvorm. De afmetingen van de pellets variëren van 2 tot 6 mm en zijn meestal ton-, bal- of schijfvormig. Dit, relatief zware, vrijstromend product is een gemakkelijk product om te verwerken via een plastic pellet verpakkingslijn. Door de karakteristieken van plastic pellets, kunnen zakken worden gevuld op hoge snelheid. Daarbijkomend zullen plastic pellets eenvoudig en gelijkmatig verdeeld worden in de zakken. Dit resulteert in een goede zakvorm wat voordelig is voor het palletiseren alsmede voor het stretchhoodproces. Door de vereiste hoge snelheid biedt Premier Tech Chronos voor het zakkenvulproces een vorm-, vul- en sluitmachine met buisfolie aan. In een complete plastic pellets verpakkingslijn wordt deze vorm- , vul- en sluitmachine (FFS) met buisfolie doorgaans gevolgd door een high-level palletiseermachine. Wat betreft palletwikkeling, raadt PTC zijn palletwikkelmachine aan om een volledige bescherming en stabilisatie van de pallet te garanderen.