ซีพีเอฟ ประเทศไทย - การปรับให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

14 เมษายน 2017

โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และแนวทางที่เราทำธุรกิจเองก็เช่นกัน เรื่องสำคัญทางธุรกิจต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน เช่น การผลักดันสู่การขยายธุรกิจในต่างประเทศ ความต้องการที่สูงขึ้นในด้านการส่งออก และต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น กระตุ้นให้ผู้ผลิตต้องทำการปรับตัวอย่างรวดเร็วด้วยการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการสร้างความมั่นคงและรักษาธุรกิจของตนเอาไว้ ตัวอย่างเช่น ในเอเชีย อ่านเพิ่มเติม

โครงการเมเปิ้ล ลีฟ

30 มีนาคม 2016

รากฐานการเติบโตของบริษัท เมเปิ้ล ลีฟ ฟู้ดส์ นั้น ย้อนกลับไปได้กว่าศตวรรษ ในยุคที่มีการรวมตัวกันของบริษัทจัดหาอาหารกลุ่มแรกๆ หลายแห่งของแคนาดา ในปัจจุบัน เมเปิ้ล ลีฟ ฟู้ดส์ เป็นแบรนด์ในระดับนานาชาติและเป็นที่รู้จักกันดีของชาวแคนาดา อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนมือจับของโรบอทแขนกลของคู่แข่งสร้างความเชื่อถือในหลายระดับ

20 สิงหาคม 2015

แม้กระทั่งบริษัทที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกยังต้องประเมินเครื่องจักรที่ใช้อยู่เป็นระยะๆ เพื่อที่จะรักษาการครองตลาดไว้ ผู้ผลิตรายหนึ่งได้เรียนรู้ว่าการพึ่งพามือจับของโรบอทแขนกลจัดเรียงสินค้าบนพาเลทที่ล้าสมัยแล้วสามารถนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ อ่านเพิ่มเติม

ระบบการบรรจุถุงสำหรับแร่

20 สิงหาคม 2015

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแร่โกเมนคุณภาพสูง หรือที่เรียกว่า GMA ทำให้เกิดความต้องการระบบการบรรจุถุงที่ทันสมัย ซึ่งเป็นผลให้บริษัทที่ทำเหมืองและแปรรูปแร่โกเมนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเพิร์ท ทางออสเตรเลียตะวันตก ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรของพรีเมียร์ เทค โครโนส เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต ลดระยะเวลาการหยุดพักเครื่องและการบำรุงรักษาให้น้อยลง อ่านเพิ่มเติม