ย้อนกลับไปหน้าแรก

คุณพร้อมหรือยังกับระบบออโตเมชั่นในอุตสาหกรรม

12 กรกฎาคม 2016

คุณพร้อมหรือยังกับระบบออโตเมชั่นในอุตสาหกรรม

บริษัทผู้ผลิตหลายแห่งตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนมาเป็นการใช้เครื่องบรรจุอัตโนมัติ แม้ว่าการตัดสินใจเช่นนี้จะดูง่ายก็จริง แต่ยังต้องคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่างๆ ก่อนที่จะใช้ระบบออโตเมชั่น เพื่อให้มั่นใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างราบรื่น

- ในการติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ควรพิจารณาในการจ้างพนักงานใหม่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลอุปกรณ์โรบอทแขนกลมาก่อน ถึงแม้ว่าจะมีการฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบอัตโนมัติให้กับพนักงานที่มีอยู่ปัจจุบันแล้วก็ตาม เรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับพวกเขา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เขาไม่เคยใช้งานมาก่อนเลย

- ไม่ควรประเมินความรู้ที่ต้องใช้ในการดูแลอุปกรณ์โรบอทแขนกลต่ำเกินไป แน่นอนว่า อุปกรณ์หุ่นยนต์ส่วนมากจะทำงานด้วยตัวเองอยู่แล้ว แต่เมื่อพนักงานมาทำงานร่วมกับโรบอทแขนกล การฝึกอบรมจึงยิ่งสำคัญมากกว่าที่เคยมีมา การเปลี่ยนจากแรงงานคนมาเป็นการใช้หุ่นยนต์บรรจุอัตโนมัติอาจจะซับซ้อนกว่าที่คุณคาดการณ์ไว้ ดังนั้น จึงต้องวางแผนเรื่องเวลาและใช้ความอดทนที่จะให้เวลากับพนักงานในการเรียนรู้

- ในการใช้การบรรจุด้วยแรงงานคน พนักงานจะถูกฝึกให้เคยชินกับการใช้เครื่องมือและเป็นกำลังหลักในส่วนของสายการผลิต จึงควรชี้แจงให้พวกเขาเข้าใจว่าเมื่อเริ่มการผลิตระบบอัตโนมัติแล้ว ผู้ควบคุมเครื่องจะอยู่ประจำที่นั่นเพื่อดูว่าเครื่องจักรทำงานเรียบร้อยดี แทนที่จะเข้าไปจัดการงานในส่วนนั้นด้วยตนเอง

- การใช้ระบบอัตโนมัติในสายการบรรจุจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต แต่อาจจะต้องพบกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากบ้าง และใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมนานหลายครั้ง คุณต้องมั่นใจและขอความช่วยเหลือจากภายนอกได้ ซัพพลายเออร์เครื่องจักรของคุณ มีข้อมูลและเคล็ดลับมากมายที่สามารถช่วยสนับสนุนให้การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปอย่างสัมฤทธิผล ควรมองหาซัพพลายเออร์และพันธมิตรที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของระบบออโตเมชั่นใหม่ล่าสุดได้

- ฝึกอบรม ฝึกอบรม ฝึกอบรม: เทคโนโลยีใหม่ๆ ล้วนต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่ก็มีประโยชน์หลายอย่างกับผู้ผลิตและสถานที่ผลิต คุณสามารถวางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่พนักงานจำเป็นต้องเรียนรู้ การวางแผนนี้จะทำให้ทราบถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมก่อนที่ไลน์การผลิตจะเดินเครื่องในประสิทธิภาพสูงสุด

- คุณกำลังเข้าสู่ยุคของระบบออโตเมชั่น แต่เป็นอุปกรณ์เครื่องเดียวนั้นหรือ? ซึ่งก็ทำได้ แต่ต้องคิดถึงขั้นตอนต่อไปในไลน์การผลิตด้วย ถ้าหากทีมงานของคุณไม่สามารถรักษาจังหวะของการผลิตได้เพราะเครื่องจักรแบบอัตโนมัติอาจจะเร็วเกินไปสำหรับพวกเขา ความพยายามของคุณทั้งหมดที่ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตจะเสียไปโดยง่าย

- เมื่อใช้การบรรจุด้วยแรงงานคน การบรรจุหีบห่อสินค้าที่มีความแตกต่างกันจะทำได้ง่ายกว่าระบบอัตโนมัติมาก การใช้การบรรจุระบบอัตโนมัติให้คุ้มค่า จะต้องจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานในสายการผลิตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยกตัวอย่างเช่น ความชื้นในโรงงาน ความหนาแน่น และระดับของความละเอียดของผลิตภัณฑ์

- กำลังการผลิตของคุณในปัจจุบันมีเท่าใด? อะไรคือเป้าหมายการผลิตของคุณ? ถ้าหากคุณต้องการใช้เครื่องจักรให้มีอัตราการผลิตที่สูงขึ้น ให้คิดถึงเป้าหมายของคุณก่อนที่จะใช้การบรรจุแบบอัตโนมัติ การที่คุณรู้เป้าหมายว่าต้องการไปถึงจุดใดเป็นเรื่องสำคัญและจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณที่จะใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการต่างๆบทความถัดไป