Blog Premier Tech Chronos

ย้อนกลับไปหน้าแรก

จีนทำธุรกิจในตลาดที่ไม่เหมือนใคร

กรกฎาคม 26, 2017

China doing business

<p><strong>ประเทศจีนเป็นที่รู้จักในฐานะของหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกมานับหลายศตวรรษ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและกำลังการผลิต แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศจีนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ๆ เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกไม่ได้มาจากการผลิตต้นทุนต่ำอีกต่อไป ความเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรที่รวดเร็ว รายได้เฉลี่ยต่อประชากรที่สูงขึ้น และการเติบโตด้านการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อประชากร ได้เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของประเทศที่ไม่มีใครเหมือนนี้ไป เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้ว คำถามก็คือ: คุณควรจะทำธุรกิจในประเทศจีนอย่างไรในปี 2017<br /><br /></strong></p><br><p><strong><span>ตลาดย่อย<br /></span></strong></p><br><p><span>เป็นที่รู้กันว่าประเทศจีนมีตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ไม่มีใครเหมือน บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการเข้ามาจำเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรที่มั่นคงและการเตรียมความพร้อมที่ดีกว่าปกติทั่วไป แม้ว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก แต่ก็เต็มไปด้วยตลาดขนาดเล็ก ที่แต่ละแห่งต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร จึงถือเป็นการรวมตัวกันของตลาดย่อยที่มีความพิเศษที่เกิดจากลักษณะพิเศษทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูล “ลูกค้าชาวจีน” ไม่ได้มีเพียงแบบเดียว</span></p><br><p><span>นี่จึงเป็นสาเหตุที่การกำหนดเป้าหมายเป็นจำนวนมากไม่เหมาะจะใช้เป็นแนวทางด้านกลยุทธ์ หากต้องการประสบผลสำเร็จในตลาดจีน คุณต้องใช้แนวทางที่มีการมุ่งเน้นไปที่ตลาดย่อยอย่างเฉพาะเจาะจง บริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่น และสามารถนำเสนอนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ได้<br /><br /><br /></span><strong><span>การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าชาวจีน<br /></span></strong></p><br><p><span>ในการสร้างความโดดเด่นในหมู่ผลิตภัณฑ์และลูกค้าที่มีอยู่มากมายมหาศาลของประเทศนี้ บริษัทต้องนำเสนอบางอย่างที่พิเศษ การทราบว่าลูกค้ารายใดจะเล็งเห็นถึงความพิเศษของผลิตภัณฑ์ของคุณถือเป็นการทำความเข้าใจถึงคนที่คุณกำลังสื่อสารด้วย หรือที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือคนที่กำลังรับสังสิ่งที่คุณกำลังสื่อสาร ใช่แล้ว นี่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จที่ใช้ได้ทุกที่ แต่ที่ประเทศจีน นี่จะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งขึ้นไปอีก การสร้างความสำเร็จในการทำความเข้าใจถึงตลาดย่อยและการเข้าสู่ตลาดดังกล่าว ก็คือการจ้างและสร้างทีมภายในประเทศขึ้นมา แต่ใครจะไปรู้ว่าตลาดของพวกเขาอาจจะดีกว่าตลาดของชาวจีนเองก็ได้</span></p><br><p>ไม่เพียงเท่านั้น แต่การมีคนในพื้นที่ทำงานให้กับคุณในประเทศจีนจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ และช่วยคุณทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมเชิงวัฒนธรรมที่ซับซ้อนได้ ความสำเร็จในประเทศนี้เกี่ยวโยงโดยตรงกับความสัมพันธ์ในท้องที่อันแน่นแฟ้นที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น หากคุณมีเป้าหมายที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทของคุณระยะยาวในประเทศจีน ให้จำไว้ว่าการทำงานกับคนในพื้นที่เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของคุณ<br /><br /><br /><strong>มีอะไรรออยู่ข้างหน้า</strong></p><br><p><span>ประเทศจีนกำลังเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัวทางด้านการผลิต แรงงานราคาถูกอย่างที่เคยมีมาจะหายไป แต่การผสานการทำงานของระบบหุ่นยนต์เข้ากับไลน์ของผลิตของจีนจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ การทำให้เป็นเมืองมีความสำคัญกว่าที่ผ่านมา และแรงงานฝีมือรุ่นใหม่ ๆ ก็มีการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ามาใช้ที่จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้ ซึ่งรวมไปถึงระบบหุ่นยนต์ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีการขาดแคลนแรงงานราคาถูกเพิ่มขึ้น ผลักดันให้ประเทศจีนต้องนำระบบหุ่นยนต์มาใช้ ในปัจจุบัน ต้นทุนแรงงานต่อหนึ่งหน่วยการผลิตในประเทศจีนแทบจะเท่ากับประเทศตะวันตก จึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ผลิตที่จ้างแรงงานชาวจีนในการสร้างผลกำไร </span></p><br><p><span>ผลที่ตามมาก็คือ เพื่อทำกำไรให้มากที่สุดในโรงงานจีน ผู้ผลิตรายใหญ่บางรายได้เริ่มสร้างระบบอัตโนมัติให้กับโรงงานของคนด้วยการติดตั้งอุปกรณ์บรรจุระบบหุ่นยนต์ การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ เพราะว่าภาคส่วนนี้ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างมากในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา ผลที่ได้ก็คือมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างที่เห็นในประเทศอื่น ๆ เมื่อรายได้ประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการและการบริโภคเนื้อสัตว์ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย</span></p><br><p>ในแต่ละปี มีการบริโภคเนื้อไก่มากกว่า 12.8 ล้านตันในประเทศจีน ซึ่งทำให้จีนเป็นตลาดที่มีโอกาสในการสร้างกำไรที่ดีมาก แต่การผลิตแหล่งโปรตีนที่มากเช่นนี้จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่จะเพิ่มการผลิตให้ถึงขีดสุด และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมระบบอัตโนมัติถึงเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศจีน การปรับใช้ระบบอัตโนมัติของภาคอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมในประเทศจีน และบอกเป็นนัยถึงการปรับใช้ระบบอัตโนมัติของภาคส่วนอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้<br /><br /><br /><strong>การขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ …<br /></strong><br />ผลจากความต้องการเนื้อสัตว์ที่สูงขึ้นของประชากรคือการเติบโตอย่างก้าวยกระโดดของการผลิตอาหารสัตว์ในระหว่างปี 2000 ถึง 2010 ความต้องการที่สูงมากในช่วงสิบปีดังกล่าวได้ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก ผลก็คือบริษัทจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดกำลังการผลิตที่สูงเกินจำเป็นในหลาย ๆ ภาคอุตสาหกรรม หลังจากปี 2010 เศรษฐกิจจีนเริ่มเผชิญกับอุปสรรคครั้งใหม่ และเริ่มชะลอตัวลง อัตราการเติบโตในทศวรรษที่ผ่านมาก็ไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้อีกต่อไป เพราะเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงต่าง ๆ เช่น ปัญหาเงินเฟ้อ รวมไปถึงปัญหาด้านสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แผน “Made in China 2025” ได้มุ่งเน้นไปที่คุณภาพของการเติบโตแทนอัตราการเติบโต<br /><br /><br /><strong>กลยุทธ์ใหม่</strong></p><br><p><span>ในการดำเนินการดังกล่าว จีนวางเป้าหมายในการส่งเสริมการเติบโตอย่างเท่าเทียมกันในภาคเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงแค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง จีนตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยการลดกำลังการผลิตส่วนเกินออกไป พร้อมกับการลดคลังสินค้าในอุตสาหกรรมแทบทั้งหมด เพื่อเป็นการกระตุ้นกลยุทธ์เพื่อการเติบโตใหม่นี้ จีนจะมุ่งความสนใจไปที่ระบบอุตสาหกรรมแบบรวมศูนย์ นั่นคือโรงงานผลิตขนาดเล็กและผู้ผลิตรายย่อยที่ผลิตสินค้าคุณภาพต่ำจะค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ โรงงานและผู้ผลิตเหล่านี้จะหมดไปจากผลของการแข่งขันในตลาด การควบรวมกิจการ หรือโดยคำสั่งเพื่อการควบคุมดูแล ผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นก็คือจำนวนผู้ผลิตที่น้อยลง ที่ทำการผลิตปริมาณขึ้น</span></p><br><p><span>อีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อแผนในปี 2025 ของจีนก็คือการเพิ่มต้นทุนของแรงงาน แรงงานรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในช่วงเศรษฐกิจบูมเมื่อปี 2000-2010 ไม่ต้องการทำงานที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กันอีกต่อไป และก็ยังมีแรงกดดันด้านการเงินเพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างการกวดขันด้านกฎหมายแรงงาน ซึ่งส่งผลให้นายจ้างจำเป็นต้องจัดเตรียมให้มีระบบสวัสดิภาพสังคมเต็มรูปแบบ เมื่อรวมความกดดันเหล่านี้เข้ากับความเป็นจริงทางด้านประชากรที่ว่า แรงงานในปัจจบันของประเทศกำลังมีอายุมากขึ้น ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ายุคของสินค้า “made in China” กำลังจะจบลง</span></p><br><p>นอกเหนือไปจาแผน “Made in China 2025”  จีนยังได้เปิดตัวแผน “Industrial 4.0” ควบคู่ไปด้วยกันอีกด้วย โดยแผนหลังจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคุณภาพของการผลิต โดยการปรับใช้โซลูชั่นที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผ่านการออกแบบมาอย่างชาญฉลาดพอที่จะไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของคน โซลูชั่นที่ “เขียวขจี”, ชาญฉลาด, ไร้ความสูญเปล่า (ลีน) และนำไปผสานการทำงานได้<br /><br /><br /><strong>การใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ<br /></strong><br />อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความท้าทายทั้งหมดเหล่านี้ แต่บริษัทต่าง ๆ ก็ยังคงจำเป็นต้องสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ เพราะว่าลูกค้าจะให้ความสำคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งมอบของพวกเขามากยิ่งขึ้น ผลก็คือลูกค้าจะมองหาโซลูชั่นความเร็วสูงที่ใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่มีการสูญเปล่าหรือแบบลีน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงพร้อมกับเพิ่มมูลค่าให้กับต้นทุนการผลิต<br /><br /></p><br><p><strong><span>PREMIER TECH CHRONOS ในประเทศจีน</span></strong></p><br><p>Premier Tech Chronos เริ่มปรากฏตัวในจีนมาตั้งแต่ปี 2010 จากการใช้ทีมงานที่อยู่ในเมือง Changshu โดยตรง และร่วมงานกับกลุ่มคนที่เหมาะสม ทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดแห่งนี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่แนะนำให้คุณได้รู้จัก<br /><br /></p><br><p> </p>

บทความถัดไป

ระบบวิชั่นในการผลิต

เนื่องจากการผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทรนด์ใหม่ ๆ จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สิบห้าปีที่แล้ว เทรนด์ดังกล่าวเป็นความต้องการด้านอัตราการผลิตที่ดีขึ้นและแพ็คเกจที่มีขนาดเล็กลง