Blog Premier Tech Chronos

ย้อนกลับไปหน้าแรก

ภาพรวมของยุโรป

กุมภาพันธ์ 25, 2016

<p>อุตสาหกรรมอาหารของยุโรปมีวิวัฒนาการที่รวดเร็วและสม่ำเสมอตามกระแสของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีมากมาย การแข่งขันที่ดุเดือดระหว่างบริษัทบรรจุถุงกับการเติบโตของจำนวนตลาดเกิดใหม่เป็นเสมือนทั้งโอกาสและสิ่งท้าทายของตลาดยุโรป ในการที่จะรักษาตำแหน่งในตลาด บริษัททั้งหลายต้องพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุดในขณะที่ต้องลดต้นทุนลงให้มากที่สุด<br /><br /><br /><strong>เปลี่ยนมาสู่วิทยาการโรบอทแขนกล</strong><br /><br />ระบบออโตเมชั่นได้ฝังรากลึกในธุรกิจอาหารของยุโรปอย่างมั่นคง สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นในตอนนี้ คือ การรวมเอาวิทยาการโรบอทแขนกลเข้ากับระบบการบรรจุถุงในตลาดต่างๆ บริษัทอาหารในแถบยุโรปกำลังเปลี่ยนไปสู่วิทยาการโรบอทแขนกลหรือระบบโรบอทเพื่อรับมือกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น เพราะมีความยืดหยุ่นในการจัดการสินค้าได้หลายประเภทและรูปแบบอย่างฉับไว การใช้โรบอทแขนกลในส่วนท้ายการผลิตของระบบบรรจุถุง ช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องเพื่อปรับเปลี่ยนสินค้า โดยเครื่องสามารถจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและมีความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br /><br /><br /><img style="width: 441px; height: 197px;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11929/brf-robot-arm_…; alt="" rel="43361" data-id="43361" /><br /><br /><br /><strong>อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม</strong><br /><br />ในอุตสาหกรรมอาหารของยุโรปที่มีความท้าทายสูง พรีเมียร์ เทค โครโนส (พีทีซี) ผลักดันตนเองทั้งภายในและภายนอกที่จะทำให้ดีที่สุดในทุกๆ วัน หากคำนึงถึงธุรกิจหลักด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม พีทีซีเผชิญกับมาตรฐานที่ถูกหลักสุขอนามัยสูงสุดในสาขานี้  ในขณะที่หลายๆ บริษัท มองเห็นแต่ความยากลำบากในการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดนมผง พีทีซีกลับมองเห็นโอกาสในการเป็นผู้นำในตลาดด้านบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัย นี่คือสิ่งที่พีทีซีทำได้ เมื่อได้ดึงเอาส่วนแบ่ง 60% ที่กำลังคลอนแคลนของโครงการบรรจุภัณฑ์นมผงขนาดใหญ่ในยุโรปมาทั้งหมด ในปีก่อนที่จะมีการยกเลิกโควต้านมผง ในวันนี้ พีทีซีพบกับความท้าท้ายครั้งใหม่กับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการใช้โรบอทแขนกลกับเครื่องบรรจุถุง<br /><br />นมผงเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพงและเปลี่ยนรูปง่าย และบริษัทผู้ผลิตจะเกิดความเสียหายอย่างมากได้หากมีการสูญเสียเกิดขึ้นระหว่างบรรจุสินค้าลงถุง ในฐานะที่เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีอันทันสมัย พีทีซี เป็นซัพพลายเออร์ระดับโลกที่จัดจำหน่ายเครื่องบรรจุแบบด้านล่างขึ้นบนที่ช่วยลดความไม่คงรูปของนมผง (หรือสินค้าที่มีลักษณะเป็นผง) ให้น้อยที่สุด ระบบการบรรจุแบบด้านล่างขึ้นบน ประกอบไปด้วยหัวจ่ายแนวดิ่งที่จะเติมสินค้าจากด้านล่างของถุงไปหาด้านบน  นอกจากจะช่วยลดการสูญเสียแล้ว เครื่องบรรจุจากด้านล่างขึ้นบนที่พัฒนาโดยพีทีซี ยังผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามัยของยุโรปที่เข้มงวดที่สุดอีกด้วย เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นในวิธีการที่จะป้องกันการก่อตัวของแบคทีเรีย และต้องมีการทำความสะอาดโดยรวมอยู่ในระบบ ซึ่งจะช่วยทำความสะอาดเครื่องจักรขณะที่ลดการหยุดพักเครื่อง ในกรณีสินค้าประเภทนมผง วิศวกรของพีทีซีจะยึดหลักสุขอนามัยเป็นความสำคัญลำดับแรก ในทุกๆ รายละเอียดจะได้รับการวิเคราะห์อย่างระมัดระวังภายใต้ความร่วมมือกับผู้ผลิตหลักในแต่ละตลาด เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ดีขึ้น และจัดหาเครื่องจักรที่ออกแบบพิเศษให้กับลูกค้าได้<br /><br /><br /><img style="width: 344px; height: 399px;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11930/bfw_2.jpg?widt…; alt="" rel="43362" data-id="43362" /><br /><em>เครื่องบรรจุจากด้านล่างขึ้นบน </em><br /><br /><br />แนวโน้มอีกประการ ก็คือ ความต้องการเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์การบรรจุจากด้านล่างขึ้นบนที่มีความแม่นยำสูง TFFS หรือ (thermoform/fill/seal) ระบบบรรจุถุงในการขึ้นรูป เติม และซีลถุง เหตุผลก็คือ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของถุงโพลีเอทธีลีนที่ทำจากม้วนฟอยล์<br /><br /><br /><strong>ศูนย์กระจายสินค้าอะไหล่แห่งใหม่</strong><br /><br />ทีมฝ่ายบริการลูกค้าของพรีเมียร์ เทค โครโนส (พีทีซี) ในประเทศยุโรปได้ทบทวนข้อปฏิบัติและกระบวนการต่างๆ ในการมองหาโอกาสที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า   พีทีซีตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนการกระจายสินค้าโลจิสติกส์ชิ้นส่วนอะไหล่อย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้ศูนย์กระจายสินค้าส่วนกลางเพียงแห่งเดียว ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของยุโรปในเมือง Eersel ประเทศเนเธอร์แลนด์ นั่นหมายความว่า ชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดในคลังสินค้าของศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของประเทศอังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี จะย้ายไปรวมกันที่ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศเนเธอร์แลนด์ การสั่งซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทั้งหมดจะมาจากศูนย์ที่เมือง Eersel ศูนย์กระจายสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่แห่งใหม่นี้ จะเป็นศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการลูกค้าในยุโรปทั้งหมด<br /><br />พีทีซีได้ลงทุนไปมากกว่าหนึ่งล้านยูโรในการจัดสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ที่ควบคุมโดยใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรครบวงจร หรือ ERP - Enterprise Resource Planning ที่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีจัดการระบบสินค้า และเมื่อผนวกกับการควบคุมสินค้าคงคลังที่ดีขึ้นจากศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว พีทีซีจึงสามารถจัดส่งสินค้าได้เร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลง พีทีซี ยังลงทุนไปกับสมาชิกในทีมที่ประจำอยู่ที่สำนักงานในพื้นที่ต่างๆ พนักงานของเราจะยังคงดูแลลูกค้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกระดับการให้บริการที่มีการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้น การลงทุนของพีทีซีทั้งหมดนี้ ก็เพื่อการให้บริการในพื้นที่ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งการจัดหาอะไหล่แท้ให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้นมาก และทั้งหมดนี้จะอยู่ในราคาที่เหมาะสม เมื่อผนวกกับทีมวิศวกรฝ่ายบริการในพื้นที่ ก็ยิ่งพิสูจน์ได้ว่า นี่คือวิธีการให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด</p>

บทความถัดไป

พันธมิตรใหม่กับกลุ่มบริษัทไทร์แมช

พรีเมียร์ เทค โครโนส ได้ประกาศร่วมมือกับพันธมิตรใหม่กลุ่มบริษัทไทร์-แมช (Tri-Mach Group) อย่างเป็นทางการ โดยเริ่มต้นวางฐานในการขยายธุรกิจความเชี่ยวชาญด้านอาหารปลอดภัย ในการร่วมฉลองโอกาสอันดีนี้ INPACK ขอนำเสนอเรื่องราวของบริษัทที่คิดการใหญ่: กลุ่มบริษัทไทร์-แมช