Blog Premier Tech Chronos

ย้อนกลับไปหน้าแรก

ระบบการบรรจุถุงสำหรับแร่

สิงหาคม 20, 2015

<p>เพิ่มการผลิต ลดระยะเวลาการหยุดพักเครื่อง</p><br><p>ความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมแร่โกเมนคุณภาพสูง หรือที่เรียกว่า GMA ทำให้เกิดความต้องการระบบการบรรจุถุงที่ทันสมัย ซึ่งเป็นผลให้บริษัทที่ทำเหมืองและแปรรูปแร่โกเมนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเพิร์ท ทางออสเตรเลียตะวันตก ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรของพรีเมียร์ เทค โครโนส เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต ลดระยะเวลาการหยุดพักเครื่องและการบำรุงรักษาให้น้อยลง<br /><br /><br /><img style="width: 296px; height: 353px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11949/robot-bag-appl…; alt="" rel="43381" data-id="43381" /></p><br><p><strong><br />ขับเคลื่อนจากความต้องการ</strong></p><br><p>อุตสาหกรรมโกเมนเป็นกลุ่มแร่ธาตุแข็งที่ใช้การตัดด้วยเครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท (ตัดด้วยพลังน้ำ) และมีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงในการทดแทนทรายซิลิกาและเศษแร่โลหะชนิดแข็งที่ใช้การกัดกร่อน หรือที่เรียกว่าการพ่นทราย โกเมนยังถูกนำไปใช้ในการทำความสะอาดท่อขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้เพิ่มขึ้นตามกันไปสำหรับกิจกรรมของอุตสาหกรรมแก๊สและน้ำมัน</p><br><p>ความเหนียวและการสึกกร่อนต่ำทำให้โกเมนที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการตัดและการกัดกร่อน-ความแข็งของโมเลกุลอยู่ในช่วง 6.5 ถึง 7.5 และในการวัดขนาดความแข็งของ Koop โกเมนจะมีความแข็งสองถึงสี่เท่าเมื่อเทียบกับเศษแร่และทรายซิลิกา-หมายความว่าจะไม่ทำให้เกินปริมาณฝุ่นมากระหว่างการแปรรูปและการจัดการ ซึ่งเป็นข้อดีที่เหนือกว่าทรายและเศษแร่ และคุณสมบัติทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจสำหรับลูกค้าของ GMA ซึ่งเป็นที่ถูกใจกันมากจนกระทั่งต้องเพิ่มอัตราการผลิตให้สูงขึ้นตามความต้องการของลูกค้า และนั่นคือสิ่งที่ GMA คาดหวังจากเครื่องจักรเครื่องใหม่นี้<br /><br /></p><br><p><strong>ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง</strong><br /><br />ถังควบคุมระดับ DS-LCB326 Level Control Bin ได้รับการติดตั้งเพื่อป้อนวัสดุให้กับเครื่องเติม (อากาศ) แบบบังคับการไหล Force Flow (Air) Packers DS-725NXT เครื่องใหม่  สวิตช์คุมระดับต่างๆ ของตัวถังช่วยคงสภาพวัสดุภายในขอบเขตที่กำหนด โดยสร้างแรงดันหัวเครื่องอย่างสม่ำเสมอที่ด้านบนของเครื่องเก็บลมเพื่อทำให้ความหนาแน่นของวัสดุคงที่และสะอาดขึ้น รวมทั้งบรรจุได้แม่นยำยิ่งขึ้น ถังควบคุมยังเป็นที่พักเก็บวัสดุก่อนที่จะส่งต่อไปที่เครื่องเติมอากาศ ในเวลาที่พักอยู่ในถัง วัสดุชนิดต่างๆ รวมถึงโกเมนของ GMA จึงได้ถ่ายอากาศออกภายในถัง Mr. Gary Ritter ผู้จัดการฝ่ายขายของพรีเมียร์ เทค โครโนส อธิบายว่า ผลที่ได้ตามมา คือ วัสดุมีความหนาแน่นส่วนใหญ่คงที่เมื่อป้อนส่งไปที่เครื่องบรรจุ แรงดันหัวที่สม่ำเสมอและความหนาแน่นส่วนใหญ่ที่คงที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เครื่องเติมอากาศสามารถบรรจุใส่ไปในถุงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ</p><br><p>เครื่องเติมอากาศนั้น เหมาะกับความต้องการในการรับน้ำหนักถุงที่พอดีและเชื่อถือได้ เพราะจะใส่ได้พอดีกับชิ้นส่วนแบบปิดชนิดเจาะป็นท่อ ที่ควบคุมอัตราการป้อนวัสดุขนาดใหญ่ที่ล้นออกมาขณะทำการบรรจุวัสดุที่มีลักษณะเป็นผง เกล็ด และเป็นเม็ดที่มีขนาดอนุภาค 3/8 มม. หรือเล็กกว่านั้น โดยเครื่องบรรจุเหล่านี้จะบรรจุวัสดุลงถุงในอัตราที่มากถึง 10 ครั้งต่อนาทีต่อหัวจ่าย ด้วยพื้นฐานของเครื่องที่มีขนาดเล็กทำให้สามารถหน่วยบรรจุได้หลายหน่วยภายใต้ถังกรวยเดี่ยวเพื่ออัตราการผลิตที่สูงขึ้น</p><br><p>เนื่องจากโกเมนมีความกร่อน การลดปริมาณการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรตลอดเส้นทางการไหลของวัสดุจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยลดการบำรุงรักษาเครื่องจักร และการหยุดพักเครื่องที่น้อยลง รวมทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องได้มากขึ้น  ข้อกำหนดนี้เป็นไปตามรูปแบบการเทกองของเครื่องบรรจุ ซึ่งไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหวในเส้นทางการไหล นอกจากนี้ การเพิ่มศักยภาพในการบรรจุด้วยการติดตั้งเครื่องเป่าพื้น DS-45URAI Roots Blowers จะช่วยทำให้เกิดการไหลที่สม่ำเสมอจากแรงดันอากาศต่ำที่ทำให้วัสดุเหลวไหลสะดวกในการลำเลียงผ่านไปที่เครื่องบรรจุและเข้าสู่ถุงต่อไป<br /><br /><br /><img style="width: 235px; height: 363px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11950/robot-bag-appl…; alt="" rel="43382" data-id="43382" /></p><br><p>ก่อนการบรรจุถุงจะพัฒนาขึ้น ถุงเปล่าจะถูกส่งไปที่ท่อบรรจุโดยแอพพลิเคเตอร์ระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีความเร็วไม่สอดรับกับความต้องการ-หรือความเร็วของแอพพลิเคเตอร์โรบอทแขนกลใส่ถุงเปล่ารุ่น DS-RA ด้วยโรบอทแขนกลรุ่นใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้น ผู้ใช้งานเพียงแค่เติมถุงในส่วนที่วางถุงเปล่าเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ซึ่งทำให้พนักงานมีเวลาไปทำงานที่มีประโยชน์อื่นๆ ได้ หุ่นยนต์จึงเหมาะกับการใช้งานลักษณะนี้เพราะข้อต่อปิดของเครื่องไม่มีผลต่อวัสดุที่เกิดการสึกกร่อน</p><br><p>หลังจากบรรจุถุงแล้ว เครื่องเติมอากาศจะปลดถุงออกไปที่เครื่องลำเลียงถุงรุ่น DS-860C Packer Conveyor ที่ได้รับการออกแบบให้ตบถุงให้แบนเมื่อวางลงบนสายพานลำเลียง  และจะส่งถุงนี้ไปยังเครื่องลำเลียงแบบสไลด์เดอร์เบดรุ่น DS-850C Slider Bed Conveyor ที่ประสานต่อกับการส่งถุงให้กับสายพานท้ายไลน์สำหรับการทำงานในส่วนที่เชื่อมต่อไป เช่น การทำถุงให้แบน และการตรวจสอบน้ำหนัก เครื่องลำเลียงทั้งสองแบบนี้ ได้รับการออกแบบมาพร้อมกับสายพานยางที่คงทนต่อสภาพการสึกกร่อนตามธรรมชาติของวัสดุที่กำลังบรรจุลงถุง และมีความเป็นไปได้ที่วัสดุปริมาณน้อยอาจจะรั่วจากวาล์วของถุงที่เติมแล้วได้ในช่วงที่ถุงถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบรรจุ สำหรับลูกค้าที่ยอมรับไม่ได้กับการรั่วซึมแม้เพียงเล็กน้อย ระบบการซีลถุงอัลตราโซนิคจะช่วยได้</p><br><p><strong><br />ความท้าทาย</strong></p><br><p>ความท้าทายหลักที่ต้องผ่านไปให้ได้ในโครงการนี้ก็คือ การประกอบเครื่องร่วมกันของอุปกรณ์ตัวใหม่กับเครื่องจักรในระบบต้นและระบบท้ายที่มีอยู่แล้วในสายการผลิต และต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยของเครื่องตัวใหม่ตรงกับมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงานของออสเตรเลีย  พรีเมียร์ เทค โครโนส ได้มอบเอกสารรายละเอียดที่จำเป็นในการติดตั้งให้กับผู้รับเหมาท้องถิ่น และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดทุกขั้นตอนในโครงการนี้  Ms. Amanda Gundry ผู้จัดการทั่วไปของ GMA ส่วนการทำงานภาคตะวันตก จำได้ว่า “การติดตั้งและการตรวจสอบระบบดำเนินการโดยวิศวกรในสถานที่ของ พรีเมียร์ เทค โครโนส ที่มีความเชี่ยวชาญมากและดำเนินการสำเร็จเป็นอย่างดี”</p><br><p><strong><br />พร้อมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์</strong></p><br><p>ในเดือนมิถุนายน ปี 2558 การสำรวจในทางธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวถึงตลาดของโกเมนเพื่อการอุตสาหกรรมว่า “แข่งขันสูงมาก” เนื่องจากความต้องการทั่วโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปจากที่เป็นมาตั้งแต่การถดถอยของเศรษฐกิจโลก</p><br><p>เรื่องนี้ส่งผลดีให้กับ GMA ปัจจุบัน เครื่องจักรตัวใหม่ได้ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นและสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ Ms. Gundry กล่าวว่า สายการบรรจุถุงเครื่องใหม่ได้ “ช่วยเพิ่มอัตราการผลิตและลดการหยุดพักเครื่อง (ที่เคยมี) จากประเด็นเรื่องการบำรุงรักษากับเครื่องบรรจุถุงตัวเก่า<em>…</em><em>” </em>และกล่าวเสริมว่า “อัตราการป้อนวัสดุเข้าเครื่องอย่างสม่ำเสมอก็ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาก ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพดีขึ้น” เพราะเครื่องจัดเรียงพาเลทคัดแยกถุงออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น</p><br><p>ที่สำคัญที่สุด GMA ได้เห็นถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ คำตอบคือ “ใช่”</p><br><p><em>หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ </em>www.ptchronos.com</p&gt;

บทความถัดไป

พรีเมียร์ เทค โครโนส รับรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดจาก FANUC ROBOTICS

พรีเมียร์ เทค โครโนส มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าเราได้รับรางวัลสำคัญสองรายการในงานประชุมผู้รวบรวมระบบที่ได้รับอนุญาตของฟานัคในสหรัฐอเมริกา (The FANUC America Authorized System Integrator conference) ที่จัดขึ้นที่เมืองฟลอริดา