Blog Premier Tech Chronos

ย้อนกลับไปหน้าแรก

ถึงเวลาที่ควรเลือกใช้โรบอทแขนกลจัดเรียงพาเลทแล้วหรือยัง?

สิงหาคม 20, 2015

<p>ในฐานะที่เป็นธุรกิจการผลิตขนาดเล็กที่เริ่มเติบโตและมีการผลิตเพิ่มขึ้น แน่นอนว่า ธุรกิจเหล่านี้ย่อมมองหาวิธีการที่จะปรับปรุงการดำเนินงาน แรงงานคนมีข้อได้เปรียบในเรื่องของความยืดหยุ่น ความเข้าใจ และต้นทุนหน้างานค่อนข้างต่ำ ระบบอัตโนมัติเครื่องกล ก็มีข้อได้เปรียบ – ด้านการออกแบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบาย รูปแบบการทำซ้ำ ความแข็งแกร่ง และอื่นๆ อีกมาก แต่ละธุรกิจจะต้องประเมินข้อดีข้อเสียระหว่างระบบการใช้แรงงานคนและการดำเนินงานระบบอัตโนมัติ<br /><br /><br /><img style="width: 459px; height: 306px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11947/time-to-consid…; alt="" rel="43379" data-id="43379" /><br /><br />หลายๆ อุตสาหกรรมหลัก: แร่ธาตุ อาหาร เคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์ เมล็ดพืช การเกษตร และอื่น ๆ จะใช้ถุงหรือกระสอบเป็นวิธีการจัดเก็บและการขนส่งผลิตภัณฑ์ของตน การดำเนินงานส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการเรียงซ้อนถุงด้วยมือและในที่สุดจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องเรียงพาเลทอัตโนมัติ บริษัทควรเปลี่ยนมาเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อใด? อะไรคือสิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนี้? บทความนี้พยายามที่จะลงลึกไปที่คำถามเหล่านี้ ในช่วงที่หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น<br /><br />หลายคนกังวลถึงการจัดเรียงซ้อนอัตโนมัติที่อาจมีข้อจำกัดจากการตัดสินของหุ่นยนต์ แม้ว่าพนักงานเรียงสินค้าอาจจะเริ่มต้นด้วยการเรียงซ้อนที่ไม่ดี เขาจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วถึงวิธีการที่จะปรับปรุงรูปทรงการเรียงและการใช้งานของพาเลทบรรทุกสินค้า กระบวนการนี้อาจจะไม่ง่ายนักเมื่อใช้ระบบอัตโนมัติ<br /><br />ในการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก พนักงานจัดเรียงสินค้าจะเรียงถุงซ้อนทับกันเพื่อให้อยู่ในกองพาเลทที่บรรทุกสินค้า การเรียงทับซ้อนกันนี้ดูเหมือนว่าเป็นไปโดยสัญชาตญาณและง่ายสำหรับมนุษย์ แต่เมื่อใช้โรบอทแขนกล อาจจะต้องมีการพลิกแพลงเล็กน้อยและให้ความสนใจมากขึ้น ระบบอัตโนมัติจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเป็นงานมีความสอดคล้องและทำซ้ำกัน สินค้าบางชนิดและถุงบางชนิดมักจะชอบซ้อนกันมากกว่าแบบอื่นๆ และบางครั้งสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างและถุงบางชนิดควรจะหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกัน ในกรณีเฉพาะเหล่านี้ การทับซ้อนสามารถขจัดออกไปได้โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมากกว่าหนึ่งวิธี ดังต่อไปนี้:</p><br><ul><br><li>ปรับสภาพเครื่อง - ใช้เครื่องทำถุงให้แบน (อัด) หรือตั้งเครื่อง (สั่นสะเทือน) เพื่อทำให้ถุงมีความสอดคล้องในรูปทรงที่เป็นไปได้ สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง รูปทรงของถุงสามารถเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยการใช้เครื่องปรับสภาพพื้นฐาน</li><br><li>การปรับจำนวนหรือน้ำหนักของถุง – พิจารณาการเพิ่มหรือลดขนาดโดยรวมของถุง เพื่อให้ซ้อนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพาเลท ตัวอย่างเช่น ถ้าถุง 50 ปอนด์จะไม่พอดีกับรูปแบบการวาง 5 ถุง บนพาเลทมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมผู้ค้าของชำ (the Grocery Manufacturers' Association; GMA) ก็ให้ลองใช้ถุง 20 กก. (44 ปอนด์) แทน</li><br><li>ขนาดของถุง – เปลี่ยนขนาดของถุงให้เป็นถุงแบนที่เสมอกันจะทำให้ซ้อนกันได้โดยไม่ทับกันในรูปแบบมาตรฐานบนพาเลทขนาดมาตรฐาน บ่อยครั้งที่ถุงจะทำแบบหนานิดหน่อย เพื่อลดความยาวหรือความกว้างของถุง</li><br><li>ขนาดของพาเลท – ในบางกรณี อาจจะต้องเปลี่ยนขนาดพาเลทเพื่อให้ใช้งานได้ดี แม้ว่าขนาดพาเลท “48 x 40 นิ้ว” ใช้กันอย่างแพร่หลาย บางคนพบว่าในการใช้งานจริง อาจจะต้องใช้พาเลทใหญ่หรือเล็กกว่าปกติ ผู้ผลิตแร่รายหนึ่งพบว่า ขนาดพาเลท 36 x 54 นิ้ว ใช้งานได้ดีกับถุงขนาดใหญ่ของเขา ผลที่ได้ คือ การวางซ้อนกัน 3 ถุง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เชื่อมต่อกัน (แบบ interlocking)</li><br></ul><br><p>ความกระชับและลักษณะโดยรวมของพาเลทเป็นผลมาจากผู้ใช้งาน แรงจูงใจมีบทบาทอย่างมากที่ตรงนี้! หุ่นยนต์เรียงถุงในรูปแบบและขนาดที่สอดคล้องกัน ซึ่งจะทำให้พาเลทมีขนาดและรูปทรงที่สอดคล้องกันไปด้วย ความเร็วของการทำงาน รูปแบบของเครื่องมือจับยึดถุง และการตั้งโปรแกรมของหุ่นยนต์ สามารถส่งผลกระทบต่อรูปร่างและการใช้งานของสินค้าที่วางเรียงซ้อนโดยอัตโนมัติบนแท่นวางพาเลทได้ <br /><br /><img style="width: 367px; height: 245px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11948/time-to-consid…; alt="" rel="43380" data-id="43380" /></p><br><p>เครื่องมือแบบดั้งเดิมที่ใช้หนีบสินค้า (ลักษณะเป็นนิ้ว) สามารถหยิบจับถุงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในอัตรา 27 ถุงต่อนาที มือจับยึดด้านข้างจะใช้ได้ดีที่สุดกับถุงทรงสี่เหลี่ยมและมีความหนา ซึ่งจะค่อยๆ วางถุงอย่างระมัดระวังในรูปแบบที่มั่นคง เครื่องมือดังกล่าวอาจจะติดตั้งมือจับยึดช้อนจากด้านล่างในแนวนอน เพื่อปล่อยถุงวางลงในตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องจะทำงานได้ช้าลงมาก (อาจจะถึง 15 ถุงต่อนาที) และเพื่อเอาชนะข้อจำกัดเรื่องความเร็วนี้ จึงมีการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อจัดกลุ่มถุงหลาย ๆ ถุง และย้ายไปอยู่รวมกัน ในอัตราที่มากถึง 40 ถุงต่อนาที<br /><br />เช่นเดียวกับมนุษย์ หุ่นยนต์ก็มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงานได้เช่นกัน การวางแผนและการตั้งโปรแกรมที่เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าต้องการการทำงานแบบช้าๆ ก็อาจจะใช้หุ่นยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ดังต่อไปนี้:</p><br><ul><br><li>ย้ายพาเลทเปล่าไปวางในตำแหน่งสำหรับซ้อนถุง</li><br><li>วางแผ่นกันลื่น แผ่นรองชั้น หรือแผ่นด้านบนตามตำแหน่งต่างๆ</li><br><li>เรียงแขวนถุงเปล่า</li><br><li>วางถุงในตำแหน่งที่จะปิดผนึกหรือปิดปากถุง</li><br><li>วางถุงในตำแหน่งสำหรับการพิมพ์</li><br><li>วางถุงในตำแหน่งที่จะตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก</li><br><li>ฉีดพ่นกาวที่จะผนึกชั้นต่างๆ เข้าด้วยกัน</li><br></ul><br><p>คงจะกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า ยิ่งคุณใช้หุ่นยนต์จัดการงานได้มากเท่าใด การทำงานต่างๆ จะมีความรวดเร็วขึ้น! แน่นอนว่า ข้อดีก็คือ หุ่นยนต์เพียงตัวเดียวสามารถขจัดความต้องการใช้อุปกรณ์เสริมในกรณีที่พูดถึงอัตราโดยรวม</p><br><p>คล้ายกับพนักงานทั่วไป หุ่นยนต์สามารถเรียงซ้อนถุงให้เป็นรูปแบบต่างๆ ได้ และยังใช้วางตำแหน่งถุงที่เฉพาะเจาะจงได้ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการวางหันก้นถุงออก กันออก หรือหันด้านพิมพ์ออกด้านข้าง ย้ำอีกครั้งว่า การวางแผนและการตั้งโปรแกรมมีความสำคัญมากตรงจุดนี้</p><br><p>ปัจจัยที่ผลักดันให้มีการจัดซื้อหุ่นยนต์จำนวนมาก คือเรื่องของความปลอดภัยและการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ หุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวโดยใช้ความเร็วสูงมักจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ต้องใช้ความระมัดระวัง การออกแบบเซลล์ความปลอดภัยที่เหมาะสมรอบตัวหุ่นยนต์เป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยง อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ฉากที่มีน้ำหนักเบา สามารถเพิ่มศักยภาพการใช้งานของหุ่นยนต์และองค์ประกอบโดยรอบได้ ในทำนองเดียวกัน ผู้ผลิตหุ่นยนต์ได้มีการพัฒนาโซลูชั่นซอฟแวร์เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการปะทะและความปลอดภัย วันนี้ระบบหุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทจึงมีทั้งความปลอดภัยและการใช้งานที่ดี</p><br><p><strong><br />ประโยชน์ของระบบเครื่องเรียงถุงบนพาเลทแบบอัตโนมัติ<br /></strong></p><br><p>- ปลอดภัยสำหรับคนงาน<br />- อัตราการผลิตที่สูงขึ้น<br />- การเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่คลังสินค้า<br />- พาเลทบรรทุกสินค้าได้เต็มที่ มีคุณภาพและความมั่นคงมากขึ้น<br />- คืนทุนรวดเร็วในการลงทุน (ลดค่าใช้จ่ายแรงงาน)<br />- หยุดพักทำงานน้อยที่สุด (การบำรุงรักษา การเปลี่ยนการใช้งาน การซ่อมแซม)<br />- ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้มากขึ้นในตลาด<br />- อัตราการผลิตที่สม่ำเสมอมากขึ้น</p><br><p>ถ้าการดำเนินการของคุณในขณะนี้ใช้การเรียงซ้อนถุงด้วยมือ ในที่สุดแล้ว คุณน่าจะพิจารณาตัวเลือกของเครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทระบบหุ่นยนต์ หุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทยังคงพิสูจน์ตัวเองในการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นในการใช้งานบรรจุถุงจำนวนมาก ไม่ต้องคิดถึงปัจจัยอื่นใดในการพิจารณาของคุณที่จะใช้การเรียงซ้อนถุงแบบอัตโนมัติ แค่ลองคิดทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือ รูปทรงในการเรียงซ้อน และการใช้งาน ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีนี้ประสบความสำเร็จ</p><br><p> </p>

บทความถัดไป

เครื่องจักรที่สร้างขึ้นใหม่: การลงทุนที่คุ้มค่า

หลายปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของพรีเมียร์ เทค โครโนส (พีทีซี) ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เนื่องจากความทนทานและความเชื่อถือได้ ที่จริงแล้ว ส่วนใหญ่ เครื่องจักรที่ทีมเราสร้างขึ้น จะใช้งานได้หลายทศวรรษหลังจากการติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีคุณภาพเหล่านั้น เป็นผลงานการสร้างสรรค์และความพยายามอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยของทีมวิศวกรในการออกแบบเครื่องจักรให้ดีขึ้นเพื่อสนองความต้องการในการเติบโตของลูกค้า