Blog Premier Tech Chronos

ย้อนกลับไปหน้าแรก

4 เรื่องสงสัยเกี่ยวกับโรบอทแขนกล

พฤษภาคม 3, 2016

<p>บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินเรื่องราคาและเรื่องอื่นๆ ที่เป็นข้อถกเถียงโต้แย้งกันเกี่ยวกับโซลูชั่นของโรบอทแขนกล อย่างไรก็ตาม ข้อถกเถียงเหล่านั้น เกิดจากข้อมูลที่ไม่เพียงพอและการวิเคราะห์ด้านผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนที่ไม่ครบถ้วน คราวนี้ ลองมาดูกันว่า เราจะประเมินผลที่ได้รับจากระบบโรบอทแขนกล  อัตโนมัติอย่างถูกต้องได้อย่างไร<br /><br /></p><br><p><strong>เรื่องที่ 1: หุ่นยนต์มีราคาแพงมาก</strong><br /><br />เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรบอทแขนกลมีราคาน้อยกว่าสิ่งที่พวกมันทำได้ และปัจจุบัน มีราคาที่บริษัททั้งหลายสามารถเป็นเจ้าของได้มากกว่าแต่ก่อน โรบอทแขนกลทำให้ผู้ผลิตดำเนินการผลิตได้ทั้ง 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ โดยแทบจะไม่มีการหยุดพักเลย ซึ่งเปิดโอกาสในการเพิ่มผลผลิตและผลกำไรไปด้วยกัน ระบบออโตเมชั่นช่วยสร้างผลกำไรได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตสินค้าหลายหน่วยการผลิต (SKUs) เพราะโรบอทแขนกลหนึ่งเครื่องสามารถทำงานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน <br /><br /></p><br><p><strong>เรื่องที่ 2: โรบอทแขนกลเชื่อถือไม่ค่อยได้</strong><br /><br />โรบอทแขนกลได้รับความไว้วางใจในหลายๆ อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร เคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์ และอื่นๆ อีกมากมาย ความเชื่อถือได้ของโรบอทแขนกลจะกำหนดจากจำนวนชั่วโมงการผลิตก่อนที่จะมีข้อผิดพลาดทางทฤษฎีที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหุ่นยนต์ด้วย ความเชื่อถือได้ในระบบหุ่นยนต์นี้ ช่วยเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการวางแผนการผลิต และกำหนดตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ความไว้วางใจในกระบวนการจะมีเพิ่มมากขึ้น เพราะหุ่นยนต์ได้รับการออกแบบมาให้บรรลุมาตรฐานสูงสุดของการผลิตและหลักสุขอนามัยแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่ปกติก็ตาม<br /><br /></p><br><p><strong>เรื่องที่ 3: หุ่นยนต์มีความยุ่งยากในการทำงาน</strong><br /><br />โรบอทแขนกลทำงานอย่างสม่ำเสมอในแต่ละส่วน และไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานที่มีทักษะสูงในการควบคุมเพราะไม่มีความยุ่งยากในการใช้เครื่อง  ด้วยการเดินเครื่องที่ง่ายต่อการใช้งานซึ่งเกิดจากระบบควบคุมด้วยการอินเตอร์เฟสกับผู้ควบคุมผ่านภาพกราฟฟิกหน้าจอที่ใช้งานง่าย (HMI) และการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสำหรับตั้งโปรแกรมการทำงานได้ (PLC) จึงทำให้ระบบออโตเมชั่นเป็นไปอย่างเรียบง่าย เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพของโรบอทแขนกลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิต<br /><br /><br /><img style="width: 311px; height: 207px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11914/rpz-700-pallet…; alt="" rel="43346" data-id="43346" /><br /><br /><br /></p><br><p><strong>เรื่องที่ 4: โรบอทแขนกลไม่มีประโยชน์ต่อพนักงานในโรงงาน</strong></p><br><p>อุปกรณ์โรบอทแขนกลมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาวิธีการใหม่ๆ ในการผลิตอย่างเป็นระบบและช่วยลดการบาดเจ็บในสถานที่ปฏิบัติงาน นอกเหนือไปจากการปกป้องสุขภาพของพนักงาน ด้วยความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและการใช้อุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อการใช้งาน ระบบออโตเมชั่นยังช่วยลดอันตรายที่เกิดขึ้นกับพนักงานบ่อยๆ เพราะโรบอทแขนกลจะเข้าไปทำงานแทนส่วนงานที่ต้องทำซ้ำเดิมอยู่เรื่อยๆ โรบอทแขนกลจึงช่วยให้พนักงานมีเวลาไปทำงานที่มีคุณค่ามากกว่าเดิม ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในการทำงานที่เกิดจากความเสี่ยงของพนักงาน และผู้ผลิตไม่ต้องหาใครมาทดแทนพนักงานที่เกษียณออกไป สำหรับตำแหน่งงานนั้น ขณะที่บางตำแหน่งงานจะค่อยๆ ถูกทดแทน ก็มีงานตำแหน่งอื่นๆ เกิดขึ้นอีกมากมายจากการใช้ระบบหุ่นยนต์ อาทิ ในสายงานด้านวิศวกรรม การปฏิบัติงานร่วมกัน และการควบคุมโปรแกรม</p><br><p><br /><strong>อยากรู้เรื่องราวที่มากกว่านี้อีกไหม? และนี่คือ ประโยชน์ทางอ้อมของระบบโรบอทแขนกล</strong>:</p><br><p>- ความยืดหยุ่นในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการตั้งโปรแกรมใหม่ให้กับโรบอทแขนกล สำหรับโครงการต่างๆ หรือการใช้โปรแกรมต่างๆ สำหรับการผลิตที่แตกต่างกันออกไป จะมีความรวดเร็วกว่าและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดฝึกอบรมพนักงานอีกครั้ง<br /><br />- งานที่คั่งค้างจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากโรบอทแขนกลหนึ่งตัวสามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน<br /><br />- ความต้องการใช้พื้นที่ในโรงงานจะน้อยลง เพราะโรบอทแขนกลสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและในพื้นที่จำกัดได้มากกว่ามนุษย์<br /><br />- การวางแผนทำได้ดีขึ้น เนื่องจากสามารถคาดการณ์ผลผลิตได้ล่วงหน้าและเชื่อถือได้</p><br><p><strong><br />กรณีศึกษาของโรบอทแขนกล<br /></strong></p><br><p>แม้ว่าการตัดสินใจใช้โรบอทแขนกลในขั้นตอนของการผลิต มักจะพิจารณาในด้านราคาของอุปกรณ์และประโยชน์โดยตรงที่ได้รับจากระบบออโตเมชั่น อีกสิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ ประโยชน์ทางอ้อม เพื่อที่จะคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างถูกต้อง  ปัจจัยโดยรวมที่ทำให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น จากการใช้ระบบออโตเมชั่น มาจากการเพิ่มการผลิต การปรับปรุงด้านคุณภาพที่ดีขึ้น และการปกป้องสุขภาพของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น</p><br><p>การใช้งานการผลิตแบบอัตโนมัติ สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในหลายๆ ระดับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การประเมินผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนจึงต้องคิดคำนวณทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายในระยะสั้นของการใช้ระบบออโตเมชั่น และการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดสถานะของบริษัทให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด</p>

บทความถัดไป

4 เหตุผลที่นำมาใช้กำหนดความต้องการต่างๆ ในการใช้งาน

เรื่องนี้อาจจะดูเหมือนเป็นการใช้สัญชาตญาน แต่เมื่อคุณกำลังวางแผนเลือกซื้อเครื่องจักรใหม่มาจัดการกับผลิตภัณฑ์ การกำหนดความต้องการในการใช้งานต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก แม้ว่าความต้องการนั้น