ย้อนกลับไปหน้าแรก

การเตรียมความพร้อมแปลงพีท: จะเลือกคราดที่ใช่ได้อย่างไร

16 สิงหาคม 2016

การเตรียมความพร้อมแปลงพีท: จะเลือกคราดที่ใช่ได้อย่างไร

การเตรียมแปลงพีทที่ดีสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตในแปลงได้ เครื่องเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกพืช อย่างคราดหรือพรวนนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการเตรียมความพร้อมในแปลงพีท จึงสำคัญมากที่จะต้องเลือกชนิดของพรวนตามลักษณะของสภาพพอากาศและพีท

และนี่คือพรวนทั้ง 6 แบบ พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ของคุณสมบัติและข้อดีของแต่ละแบบเพื่อช่วยให้คุณเลือกพรวนที่สมบูรณ์แบบที่ตรงกับความต้องการ

แบบที่มีลักษณะเป็นฟัน เรียกว่า Tooth Harrow ใช้งานได้เอนกประสงค์และเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้พีทแผ่กระจายออกมาเป็นปริมาณมากขึ้น เป็นพรวนหรือคราดชนิดแรกที่ผู้ผลิตพีทควรมีไว้ และเป็นเครื่องมือที่ใช้ทั่วไปในอเมริกาเหนือ เมื่อปรับให้มีความหนาเล็กน้อย สามารถใช้ทำให้พีทกระจายตัวและแห้งขึ้นได้ เครื่องมือนี้ช่วยเตรียมพีทให้เป็นก้อนหนาเรียบในขนาดที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของการปรับความลึกของฟัน โดยถ้าปรับฟันให้ลึก ก้อนพีทก็จะหยาบยิ่งขึ้น ความเร็วในการใช้เครื่องต้องปรับตามลักษณะของฟันที่พรวน: ใช้ความเร็วต่ำสำหรับการคราดที่ลึกขึ้น และใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นในบริเวณพื้นผิวด้านบน

แบบ Rotary Point Harrow ออกแบบมาเพื่อแยกพีทเป็นก้อนกลมเล็กๆ โดยปกติ มักใช้พรวนนี้ในการลดอนุภาคฝุ่นผงเล็ก ๆ ที่เกิดจากการไถคราด และต้องกะความเร็วในการเดินเครื่องให้ดีเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบ Rotary Disk Harrow ออกแบบมาเพื่อสร้างและทำให้พีทมอสเป็นก้อนแบนเล็กๆ ปกติจะทำให้เกิดการแผ่กระจายของพีทในปริมาณที่มากกว่าแบบ rotary point harrow  ความเร็วในการเดินเครื่องควรอยู่ในระดับกลางถึงความเร็วสูง 

แบบ Spoon Harrow ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเร่งกระบวนการทำให้แห้ง ออกแบบมาเพื่อพลิกกลับชั้นด้านบนของพีทมอสและทำร่องเล็ก ๆ หลังจากการเก็บเกี่ยว พรวนแบบนี้มีประสิทธิภาพมากในช่วงที่อากาศดี เนื่องจากสามารถเข้าถึงส่วนที่ชื้นของพีทได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ในช่วงที่อากาศไม่ดี (ฝนตกและมีแดดออกสองสามวันสลับกัน) 

                            

แบบ Combined Harrow เป็นการผสมผสานของลักษณะพรวนที่เป็นแท่ง (ซี่) และเป็นช้อน ออกแบบมาเพื่อถอนรากเล็กๆ และ ตอไม้ รวมทั้งเกลี่ยหน้าดินด้านบน เร่งการเก็บเกี่ยวหลังจากมีฝนปรอยๆ พรวนแบบนี้จะใช้ได้ดีในช่วงสภาพอากาศไม่ดี เนื่องจากช่วยสับย่อยพีทแทนการกลับพลิกขึ้นมา ซึ่งจะทำให้แห้งโดยไม่ต้องเอาพีทที่ชื้นอยู่ขึ้นมาบนผิวดิน กระบวนการกลับหน้าดินทำให้แห้งนี้จึงเร็วกว่า แม้ว่าจะอยู่ลึกน้อยกว่า และสามารถเก็บเกี่ยวพีทในปริมาณน้อยในช่วงเวลาที่ใกล้จะมาถึง

แบบ Spring Row ซึ่งจะคล้ายๆกับแบบ conditioning harrow และใช้ในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นว่า พรวนแบบนี้มีฟันซี่ในแถวสอง (เป็นสปริง) และมีตัวจับทิศทางที่ใหญ่กว่า

บทความถัดไป