Blog Premier Tech Chronos

ย้อนกลับไปหน้าแรก

สิ่งที่ควรรู้ เมื่อต้องเลือกระหว่างเครื่องจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิมและโรบอทแขนกลจัดเรียงพาเลท

สิงหาคม 9, 2016

<p>เมื่อมีการตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการจัดเรียงพาเลทในโรงงานเป็นระบบอัตโนมัติ เครื่องเรียงพาเลทมีอยู่สองรูปแบบให้เลือกใช้: เลือกแบบดั้งเดิมหรือใช้โรบอทแขนกล หากยังลังเลในการเลือกเทคโนโลยีทั้งสองแบบนี้? ลองมาดูถึงความแตกต่าง คุณสมบัติ และประโยชน์ที่ได้รับจากเครื่องทั้งสองแบบ เพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจให้ดีที่สุดและตรงกับความต้องการ<br /><br />ก่อนจะตัดสินใจครั้งสุดท้าย ต้องแน่ใจก่อนว่า อะไรคือความต้องการที่แท้จริงของคุณ มีสินค้ามากน้อยเพียงใดที่ต้องจัดการ? มีเป้าหมายของอัตราการผลิตเท่าใด? สิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกว่าจะใช้เครื่องจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิมหรือแบบโรบอทแขนกลซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว คุณคือผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าควรจะเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตมากน้อยเพียงใด<br /><br />เพื่อเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ในปัจจุบันและในอนาคตมากที่สุด ควรพิจารณา 5 เกณฑ์สำคัญ ดังนี้:<br /><br />ความเร็ว | การบำรุงรักษา | ความสามารถรอบด้าน | พื้นฐานของเครื่อง | ราคา<br /><br /></p><br><p>เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องรูปแบบต่างๆ ได้ นี่คือ ข้อมูลของเครื่องจัดเรียงพาเลทแต่ละแบบ</p><br><p><strong><br />เครื่องจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม </strong><strong>= </strong><strong>ความเร็ว<br /><br /></strong>อันดับแรก มาดูกันที่เครื่องจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภท: เครื่องจัดเรียงพาเลทระดับต่ำและระดับสูง  เครื่องจัดเรียงพาเลทระดับต่ำ ออกแบบมาให้เหมาะกับสินค้าที่มาจากสายพาน สินค้าเหล่านั้นจะถูกจัดให้เป็นแนวเดียวกันหรือหมุนตามโครงสร้างของพาเลท จากนั้น จะดันชิดต่อกันเพื่อจัดเป็นแถว อุปกรณ์ของเครื่องจะจัดและยกวางสินค้าในรูปทรงตารางสี่เหลี่ยมตามแบบที่เลือกไว้<br /><br />สินค้าจะนำมาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ต่อกันไปจนครบเป็นทรงตารางสี่เหลี่ยมที่ประกอบไปด้วยแต่ละชั้นของสินค้าที่เรียงไว้ เครื่องจะยกหรือปล่อยสินค้าลงก็ต่อเมื่อแผ่นโลหะรองอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง และค่อยๆ ปล่อยสินค้าวางลงบนพาเลท แต่ละชั้นจะมีขั้นตอนการจัดการแบบนี้จนกว่าจะเต็มพาเลท จากนั้นจะเคลื่อนย้ายพาเลทออกไปและนำพาเลทเปล่าเข้ามาวางแทนที่ และเริ่มต้นขั้นตอนการวางเรียงสินค้าอีกครั้งหนึ่ง<br /><br /><br /><img style="width: 338px; height: 225px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11898/conventional-p…; alt="" rel="43330" data-id="43330" /><br /><br /></p><br><p>สำหรับเครื่องจัดเรียงพาเลทระดับสูง สินค้าจะถูกส่งมาตามสายพานเช่นกัน แต่แทนที่เครื่องจะยกหรือวางสินค้าแต่ละชั้นจนเต็มพาเลท กลับเป็นการยกพาเลทหรือใส่พาเลทเข้ามาแทนขณะที่กองสินค้าจะอยู่คงที่ เครื่องจัดเรียงพาเลทระดับสูงสามารถเร่งความเร็วในการจัดเรียงพาเลทได้มากขึ้น และโดยปกติจะใช้จัดเรียงกับสินค้าที่บีบอัดได้ เนื่องจากแต่ละชั้นได้รับการอัดในทุกด้านรวมถึงด้านบนด้วย<br /><br />สิ่งที่แตกต่างกันเหล่านั้นกำหนดเอาไว้แล้ว แต่ส่วนนี้ คือ คุณสมบัติหลักและประโยชน์ของเครื่องจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม:</p><br><p>• <strong>ความเร็ว:</strong> เครื่องจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิมได้รับการพัฒนาให้ปรับเปลี่ยนความเร็วในการผลิตได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น ความเร็วจะต่างกันตั้งแต่ 10 และ 40 ถุงต่อนาที แต่สามารถเพิ่มความเร็วขึ้นได้จากหน่วยที่จัดเรียง (มากถึง 200 ลังต่อนาที)</p><br><p>• <strong>การบำรุงรักษา:</strong> เนื่องจากมีการทำงานด้านเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนหนึ่ง เครื่องจัดเรียงพาเลทจึงต้องการการใส่ใจมากกว่าหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลท แต่ในการบำรุงรักษาไม่ต้องการความรู้พิเศษใดๆ มากไปกว่าการดูแลระบบเชิงกลและนิวแมติกส์แบบเดิม</p><br><p>• <strong>ความสามารถรอบด้าน:</strong> เครื่องจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิมได้รับการพัฒนาให้จัดเรียงสินค้าชนิดเดียวในแต่ละครั้ง (ถุง ลัง หรือ วัสดุก้อน) อย่างไรก็ตาม การจัดเรียงพาเลทโดยทั่วไปมีความสมบูรณ์และกะทัดรัดมาก เพราะแต่ละชั้นจะถูกบีบอัดและจัดเรียงเป็นสี่เหลี่ยม ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ เครื่องจัดเรียงพาเลทชนิดนี้จึงสามารถจัดวางพาเลทที่สูงมากอย่างมั่นคงได้</p><br><p>• <strong>พื้นฐานของเครื่อง:</strong> เมื่อพูดถึงการใช้งาน เครื่องจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิมค่อนข้างจะเป็นอุปกรณ์ที่ใหญ่โตที่ต้องการใช้พื้นที่มาก ทั้งที่เป็นส่วนตั้งพื้นและในด้านความสูง</p><br><p>• <strong>ราคา:</strong> ลองเปรียบกับคุณลักษณะเดียวกันของโรบอทแขนกลจัดเรียงพาเลท  </p><br><p><strong><br />โรบอทแขนกล</strong><strong>จัดเรียงสินค้าบนพาเลท </strong><strong>=</strong><strong> ความสามารถรอบด้าน</strong></p><br><p>ตอนนี้ มาดูกันถึงโรบอทแขนกลจัดเรียงสินค้าบนพาเลท เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า องค์ประกอบสำคัญ คือ ความสามารถของหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสำหรับตั้งโปรแกรมการใช้งานได้ (PLC) อีกหนึ่งส่วนประกอบหลัก คือ มือจับยึดหรือหัวหนีบ (ส่วนที่อยู่ปลายแขนกล) ซึ่งปกติออกแบบมาเพื่อใช้จัดการกับสินค้าเฉพาะอย่างชนิดเดียวหรือหลายชนิดได้<br /><br /><img style="width: 361px; height: 240px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11899/robotic-pallet…; alt="" rel="43331" data-id="43331" /><br /><br /><br />โรบอทแขนกลจัดเรียงสินค้าบนพาเลทจะใช้จัดการกับสินค้าเฉพาะชนิดเดียวหรือหลายชนิดในแต่ละครั้ง ตามโครงสร้างการวางพาเลท และขึ้นรูปวางสินค้าหลายชั้นบนพาเลทหลังจากหยิบสินค้าขึ้นมาจากสายพาน หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลท คือ ความสามารถในการดึงพาเลทออกโดยใช้ระบบการคาดการณ์ และนี่คือข้อสรุปของประโยชน์และคุณสมบัติของหุ่นยนต์จัดเรียงพาเลท:</p><br><p>• <strong>ความเร็ว:</strong> มากถึง 40 ถุงต่อนาที แต่อย่างไรก็ตาม ความเร็วของโรบอทแขนกลจัดเรียงพาเลทจะแตกต่างกันไปมากน้อยขึ้นอยู่กับสินค้าที่นำมาจัดเรียง ตัวอย่างเช่น สามารถเรียงได้ 1,200 กระป๋องต่อนาที</p><br><p>• <strong>การบำรุงรักษา:</strong> เนื่องจากมีส่วนประกอบเชิงกลน้อยชิ้นทำให้ลดระยะเวลาในการหยุดพักเครื่องน้อยครั้ง และการควบคุมดูแลที่น้อยลงด้วย (อายุการใช้งานเฉลี่ยของอุปกรณ์โดยประมาณ 55,000 ชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ควบคุมโรบอทแขนกลต้องได้รับการอบรมเป็นพิเศษเกี่ยวกับการบำรุงรักษา โดยพรีเมียร์ เทค จะจัดฝึกอบรมให้ในช่วงของการติดตั้งอุปกรณ์  </p><br><p>• <strong>ความสามารถรอบด้าน</strong>: หัวหนีบหรือมือจับยึดที่หลากหลายช่วยให้โรบอทแขนกลมีความสามารถรอบด้านอย่างมากและเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญที่สุดของโรบอทแขนกลจัดเรียงพาเลท เครื่องมือที่ปลายแขนกลเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เกือบจะทุกความต้องการ ตั้งแต่ระบบสุญญากาศไปถึงหนีบด้านข้าง นิ้วมือ หัวหนีบแม่เหล็ก โดยออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบในแต่ละครั้ง โดยไม่คำนึงถึงขนาด และตามที่กล่าวไปข้างต้น โรบอทแขนกลสามารถดึงพาเลทที่มีบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปหลายชนิดเข้าออกได้ หากต้องการเรียงสินค้าที่มีหลายหน่วยการผลิตเข้าไปในสายการผลิตเดียวกัน ระบบการคาดการณ์จะทำการส่งข้อมูลไปยังโรบอทแขนกล เพื่อให้เลือกและวางแต่ละหน่วยที่ต่างกันในพาเลทของแต่ละอันได้</p><br><p>• <strong>พื้นฐานของเครื่อง:</strong> สัดส่วนขนาดของเครื่องอาจจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของแต่ละระบบ แต่ด้วยความยืดหยุ่นของเครื่องจึงสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุดที่มีอยู่</p><br><p>• <strong>ราคา:</strong> ลองเปรียบกับคุณลักษณะเดียวกันของเครื่องจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิม.<br /><br /><br />จะเห็นว่ามีข้อได้แปรียบมากมายในการเลือกใช้โซลูชั่นจัดเรียงสินค้าบนพาเลทระบบอัตโนมัติ ผู้ผลิตทั่วไป และบริษัททั้งหลายต่างสนใจในเทคโนโลยีนี้ เพราะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดต้นทุนแรงงาน</p><br><p>เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทระบบอัตโนมัติ เป็นข้อพิสูจน์ด้านผลกำไรให้กับโรงงานบรรจุและดูแลบรรจุภัณฑ์หลายแห่ง ไม่ว่าทำไมคุณจึงพิจารณาปรับปรุงกระบวนการจัดเรียงพาเลทให้เป็นแบบอัตโนมัติ   การประเมินความต้องการอย่างถี่ถ้วนจะเป็นหลักสำคัญในการเลือกโซลูชั่นของคุณ<br /><br /></p><br><p><strong>หุ่นยนต์ไฮบริดจัดเรียงสินค้าบนพาเลท  </strong><strong>= </strong><strong>ดีที่สุดของทั้งสองรูปแบบ</strong></p><br><p>ถ้าอย่างนั้น ทำไมไม่เอาจุดแข็งของเครื่องจัดเรียงพาเลทแบบดั้งเดิมมารวมกับโรบอทแขนกลจัดเรียงสินค้าบนพาเลท? หากต้องการโซลูชั่นครบสมบูรณ์ที่จะช่วยลดปัญหาถุงที่ยื่นออกมาเกินพาเลท เครื่องเรียงพาเลทแบบไฮบริดจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการรวมเอาโมดุลแบบดั้งเดิมเข้ากับโมดุลของโรบอทแขนกล เครื่องเรียงพาเลทแบบนี้ออกแบบมาสำหรับบรรจุภัณฑ์ (ถุง) ที่มีความยืดหยุ่น และสามารถจัดวางสินค้าที่มีขนาดต่างๆ ลงบนพาเลทได้โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีเรียงพาเลทแบบไฮบริดทำให้สามารถจัดวางสินค้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเสมอกันและจัดวางพาเลทรูปแบบต่างๆ โดยวางเรียงขอบถุงซ้อนกันได้</p><br><p>หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีจัดเรียงพาเลทแบบไฮบริด คลิกที่นี่<br /><br /><br /></p>

บทความถัดไป

มาทำความเข้าใจกับเครื่องบรรจุถุงแบบวาล์ว

ในช่วงเปลี่ยนเข้าสูศตวรรษที่ 20 ถุงวาล์วได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย Adelmer M. Bates ซึ่งเป็นพนักงานขายเกลือ เรื่องมีอยู่ว่าเขาขายเกลือมากเกินกว่าที่บริษัทสามารถจัดส่งได้ และด้วยวิธีการบรรจุของแต่ละวันทำให้ได้รับค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างจำกัด โดยทันทีที่ได้ออกแบบถุงขึ้นมา