ย้อนกลับไปหน้าแรก

การสัมมนาออนไลน์: ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายกับการติดต่อทางไกลระบบเครือข่ายส่วนตัว (VPN)

3 ธันวาคม 2015

การสัมมนาออนไลน์: ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายกับการติดต่อทางไกลระบบเครือข่ายส่วนตัว (VPN)

มาดูกันว่า คุณจะได้รับประโยชน์จากการปรับแต่งนี้อย่างไร อุปกรณ์นี้ จะทำให้พนักงานของคุณและทีมวิศวกรบริการของพรีเมียร์ เทค โครโนส ที่อยู่ไกลออกไป สามารถติดต่อสื่อสารกัน เพื่อเข้าไปติดตามตรวจสอบและแก้ปัญหาของเครื่องจักรได้ 


การปรับแต่งอุปกรณ์นี้ จะช่วยให้คุณ
:

• ลดการหยุดพักเดินเครื่อง
• ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางเข้าไปที่หน้างาน

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น วิศวกรของเครื่องจักรสามารถวิเคราะห์ได้ในทันทีและแก้ไขปัญหาได้จากการสื่อสารทางไกล

บทความถัดไป