Blog Premier Tech Chronos

ย้อนกลับไปหน้าแรก

ระบบวิชั่นในการผลิต

กรกฎาคม 25, 2017

<p><strong>เนื่องจากการผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทรนด์ใหม่ ๆ จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สิบห้าปีที่แล้ว เทรนด์ดังกล่าวเป็นความต้องการด้านอัตราการผลิตที่ดีขึ้นและแพ็คเกจที่มีขนาดเล็กลง แล้วเทรนด์ในปี 2017 คืออะไร IIoT: การเชื่อมโยงทุกอย่างเข้ากับอินเทอร์เน็ตในวงการอุตสาหกรรม (Industrial Internet of Things) ซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการกับการผลิตของบริษัทด้านการผลิตไปอย่างมากมาย<br /></strong><br />หนึ่งในเครื่องมือ IIoT ที่มีแววดีที่สุดยังเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับนวัตกรรมด้านการบรรจุเป็นหลักอีกด้วย นั่นคือระบบวิชั่น ระบบวิชั่นกำลังผลักดันบริษัทต่าง ๆ ให้เข้าสู่ยุคของการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงระบบเหล่านี้ เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIoT ก่อน<br /><br /><strong><br />IIOT คืออะไร<br /></strong></p><br><p>IIoT ช่วยให้บริษัทสามารถรวบรวมข้อมูล และทำการแชร์กับแผนกอื่น ๆ ในบริษัทได้ โดยใช้อุปกรณ์หลาย ๆ เครื่องในการติดตามผลิตภัณฑ์ ในการทำงานนี้ IIoT จะทำงานร่วมกับเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ของเครื่องและข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างเครื่อง ข้อมูลเซ็นเซอร์ และระบบอัตโนมัติ ระบบที่ได้ทำการปรับใช้ IIoT ไปแล้วต่างได้รับผลกำไรไปแล้ว เนื่องจาก IIoT สามารถ:</p><br><ul><br><li>เพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างคนและอุปกรณ์</li><br><li>เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยรวม</li><br><li>ช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดขอบเขตการผลิตได้อย่างแม่นยำ</li><br><li>ให้มุมมองประสิทธิภาพของที่ครบถ้วน แม่นยำ และเห็นภาพรวม</li><br></ul><br><p><strong>ผลลัพธ์สุดท้ายช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำการตัดสินใจด้านการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น จึงลดเวลาและค่าใช้จ่ายของบริษัทลงได้<br /><br /><br />ระบบวิชั่นในไลน์การผลิต<br /></strong></p><br><p>เทคโนโลยีในการผลิตจะยังซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับบริษัทต่าง ๆ ในการพยายามปรับตัวให้เข้ากับตลาดที่มีความต้องการสูงมาก ตามประวัติศาสตร์แล้ว การปฏิบัติงานเคยเป็นแบบแมนวล แต่ในตอนนี้ การปฏิบัติงานแบบแมนวลเป็นรูปแบบที่ช้า และถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติที่รวดเร็วและชาญฉลาดกว่าที่ให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ อูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบวิชั่น เริ่มมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมเข้มงวด เช่น การแปรรูปอาหาร เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องรีบเร่งในการทำงานให้เสร็จสิ้นตามเส้นตายที่กระชั้นภายใต้ข้อกำหนดที่เข้มงวดมากกว่าที่เคย</p><br><p>ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยาได้มีการปรับใช้ IIoT เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ และความเร็วในการเข้าสู่ตลาดก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2017 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานของยาของสหรัฐอเมริกาจะได้รับการนำมาบังคับใช้ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับยาปลอมของสหภาพยุโรปก็เป็นที่คาดว่าจะมีการบังคับใช้ในปี 2018 ข้อบังคับทั้งสองต่างมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการติดตามผลิตภัณฑ์</p><br><p>แนวทาง “ตรวจสอบและติดตาม” มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสามารถติดตามผลิตภัณฑ์อย่างเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ไลน์การผลิตไปจนถึงผู้ค้าปลีก และได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถรับมือกับการคืนสินค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น การปฏิบัติตามข้อบังคับใหม่ ๆ จะทำให้ผู้ผลิตสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานหลุดออกไปยังขั้นตอนถัดไปในการผลิต</p><br><p>คุณภาพของผลิตภัณฑ์เคยได้รับการตรวจยืนยันโดยคน แต่ในปัจจุบัน เป็นที่ชัดเจนว่าระบบอัตโนมัติเป็นเพียงวิธีเดียวที่เป็นไปตามข้อบังคับต่าง ๆ และความเร็วในการผลิตยุคใหม่ ระบบวิชั่นคือแรงงานรูปแบบใหม่ เมื่อใช้ระบบวิชั่นในไลน์การผลิต บริษัทต่าง ๆ จะมีภาพโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบแบบเรียลไทม์และทำการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้<br /><br /><strong>วิธีการเลือกระบบวิชั่นที่เหมาะสม</strong></p><br><p>ระบบวิชั่นที่ดีจะสามารถทำงานหลาย ๆ ชิ้นที่ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้นได้: การตรวจสอบฉลาก การยืนยันลายพิมพ์ การระบุข้อผิดพลาดในการบรรจุ การตรวจสอบความถูกต้องของซีล การตรวจสอบความถูกต้องของบาร์โค้ด การมีอยู่ของรู้เจาะ ผลิตภัณฑ์ในซีล รอยยับและรอยพับในซีล และข้อผิดพลาดอื่น ๆ อีกมายที่สามารถทำการตรวจพบได้ด้วยระบบวิชั่น</p><br><p>แต่ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย ผู้ผลิตจะทำอย่างไรในการเลือกระบบวิชั่นที่เหมาะสำหรับความต้องการเฉพาะของตนเองได้</p><br><p>ด้วยการพิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ของการผลิตของคุณ การทราบถึงข้อกำหนดในการประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นขั้นตอนแรกในการพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกเทคโนโลยีวิชั่น ซึ่งจะช่วยคุณในการเลือกส่วนประกอบของระบบที่คุณต้องการ เช่น การให้แสงและคุณภาพของเลนส์กล้อง นี่เป็นรายการแบบเบ็ดเสร็จของสิ่งที่ควรพิจารณา:</p><br><ul><br><li>จำนวนที่ต้องการทำการตรวจสอบต่อวินาที</li><br><li>คุณลักษณะที่ต้องการทำการตรวจสอบ</li><br><li>ความเร็วในการเคลื่อนที่ไปบนไลน์การผลิตของชิ้นส่วนที่ต้องการทำการตรวจสอบ</li><br><li>ขนาดบริเวณของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำการตรวจสอบ</li><br><li>ระดับความแม่นยำที่ต้องการ</li><br><li>ต้องการมุมมองของผลิตภัณฑ์แบบมุมมองเดียวหรือแบบหลายมุมมอง</li><br><li>ต้องมีการตรวจสอบสีหรือไม่</li><br><li>การดำเนินการที่จะทำเพื่อเป็นผลลัพธ์ของการตรวจสอบ</li><br></ul><br><p>การผลิตและกฎหมายที่บังคับใช้ ต่างก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญต่อการก้าวตามความเร็วของการพัฒนานี้ไปให้ทัน IIoT, การเชื่อมต่อ และระบบวิชั่นกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจของเราไปอย่างมาก ระบบวิชั่นจะช่วยให้บริษัทของคุณประสบความสำเร็จได้หรือไม่<br /><br /></p>

บทความถัดไป

ซีพีเอฟ ประเทศไทย - การปรับให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และแนวทางที่เราทำธุรกิจเองก็เช่นกัน เรื่องสำคัญทางธุรกิจต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน เช่น การผลักดันสู่การขยายธุรกิจในต่างประเทศ ความต้องการที่สูงขึ้นในด้านการส่งออก และต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น กระตุ้นให้ผู้ผลิตต้องทำการปรับตัวอย่างรวดเร็วด้วยการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการสร้างความมั่นคงและรักษาธุรกิจของตนเอาไว้ ตัวอย่างเช่น ในเอเชีย