พรีเมียร์ เทค โครโนส   ควบรวม Les Équipements Tardif ในปี พ.ศ.2538 เนื่องจากบริษัทนี้ผลิตอุปกรณ์ในการเตรียมแปลงและเก็บเกี่ยวพีทมอสพรีเมียร์ เทค ได้รวมเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ พรีเมียร์ เทค โครโนส    การควบรวมยังนำไปสู่การเปิดตัว Stars screener ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ Erin Screen Systems บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสกรีนนิ่งที่มีฐานในไอร์แลนด์


พรีเมียร์ เทค โครโนส   ควบรวม Les Équipements Tardif ในปี พ.ศ.2538 เนื่องจากบริษัทนี้ผลิตอุปกรณ์ในการเตรียมแปลงและเก็บเกี่ยวพีทมอสพรีเมียร์ เทค ได้รวมเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ พรีเมียร์ เทค โครโนส    การควบรวมยังนำไปสู่การเปิดตัว Stars screener ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ Erin Screen Systems บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสกรีนนิ่งที่มีฐานในไอร์แลนด์

ต้องการอะไหล่ ช่างเทคนิคหรือบริการอื่นสำหรับเครื่องจักรของคุณหรือไม่?

พบกับทีมลูกค้าสัมพันธ์