งานอีเวนท์

Pack Expo

Booth #N-5713
Chicago, USA
14 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2018

FIGAP


Guadalajara, Jalisco, Mexico
24 ตุลาคม - 26 ตุลาคม 2018

All 4 Pack


Paris, France
26 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2018

Poultry India


Hyderabad, India
28 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2018

ASTA - CSS Seed Expo


Chicago, Illinois
3 ธันวาคม - 6 ธันวาคม 2018

Almond Conference


Sacramention, California
4 ธันวาคม - 6 ธันวาคม 2018

International Product & Processing Expo

Booth #7651
Georgia, USA
12 กุมภาพันธ์ - 14 กุมภาพันธ์ 2019

Profood Tech

Booth #673
Chicago, Illinois
26 มีนาคม - 28 มีนาคม 2019