การปรับปรุง & การอัพเกรด

สำหรับพรีเมียร์ เทค โครโนสแล้ว การปรับแต่งหมายถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า เรารับฟังสิ่งที่เป็นปัญหาของลูกค้าเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ของพวกเขา และหาทางออกที่เหมาะสมให้กับลูกค้าในแต่ละราย เราต้องการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้น โดยการลดช่วงเวลาที่เครื่องเสียหรือหยุดทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ลูกค้าของเราจะต้องได้รับประโยชน์จากทักษะและความเชี่ยวชาญของทีมงานที่ทุ่มเทในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม การบริหารจัดการโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ทุกคนจะทำงานร่วมกันกับคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายการบรรจุที่มีอยู่ในโรงงานของคุณ

กว่าหลายปีที่ผ่านมา โปรแกรมของเราในด้านนวัตกรรม การวิจัย และการพัฒนา (IR&D) ได้นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์เครื่องจักร การปรับแต่ง และการอัพเกรดที่เรานำเสนออยู่ในรูปแบบของการอัพเกรดซอฟแวร์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือการรวมกันขององค์ประกอบทั้งหมดนี้ อธิบายได้ง่าย ๆว่า เราสามารถเปลี่ยนเครื่องจักรเก่าให้กลายเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยได้