เครื่องซีลและเย็บปากถุง

นอกจากเครื่องบรรจุถุงที่ทันสมัยแล้ว พรีเมียร์ เทค โครโนส (PTC) ยังนำเสนอเครื่องซีลและเครื่องเย็บปากถุง สำหรับถุงแบบเลื่อนและถุงแบบเปิดปาก เราผลิตทั้งเครื่องปิดถุงกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติทั้งระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เครื่องซีลและเครื่องเย็บปากถุงที่หลากหลาย ครบถ้วนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เมล็ดพันธุ์ อาหารสัตว์ และเหมืองแร่

เครื่องซีลถุงอัลตราโซนิค

Clean Pak II

ปิดปากถุงวาล์วก่อนที่จะเลื่อนออกจากตำแหน่งการบรรจุเริ่มต้น

สูงสุด 4 ถุงต่อนาที

เครื่องเย็บปากถุง

P76, B76, C76 Series

หัวเย็บสำหรับปิดถุงกระดาษ ถุงพลาสติกและถุงผ้าต่างๆ

มีให้เลือกตามความเร็วมาตรฐาน 3 แบบ คือ 10, 15, 20 ถุงต่อนาที

สูงสุด 20 ถุงต่อนาที

เครื่องปิดถุงแบบหนีบก้นถุง

92J Series

เครื่องซีลถุงแบบเปิดปาก ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปิดปากถุงสองชั้น

เหมาะกับถุงพลาสติกสานและถุงกระดาษ

สูงสุด 30 ถุงต่อนาที

เครื่องปิดถุงแบบหนีบก้นถุง

90J Series

เครื่องซีลถุงแบบเปิดปาก สำหรับถุงพลาสติกสานและถุงกระดาษ

สูงสุด 45 ถุงต่อนาที

หัวเย็บ

150U Series

หัวเย็บสำหรับปิดถุงกระดาษ ถุงพลาสติกและถุงผ้าต่างๆ

มีทั้งรุ่นอัติโนมัติและใช้มือ (ควบคุมโดยใช้สวิทซ์ที่เท้า)

หัวเย็บมาตรฐาน: สูงสุด 1,440 รอบต่อนาที โดยมีความเร็วในการเย็บ 35’ (11 ม) ต่อนาที
หัวเย็บความเร็วสูง ได้ถึง 2000 รอบต่อนาที โดยมีความเร็วในการเย็บ 51’ (15.5 ม) ต่อนาที

เครื่องเย็บปิดถุง

HS 2000 Series

หัวเย็บสำหรับปิดถุงกระดาษ ถุงพลาสติกและถุงผ้าต่างๆ

มีทั้งรุ่นอัติโนมัติและใช้มือ (ควบคุมโดยใช้สวิทซ์ที่เท้า)

เครื่องทำงานที่ความเร็วสูงสุดถึง 2000 รอบต่อนาที

ขอใบเสนอราคาออนไลน์! เป็นวิธีที่จะได้รับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเร็วที่สุด

ฟรีใบเสนอราคา