หัวเย็บ

150U Series | เครื่องซีลและเย็บปากถุง

Sewing head bag closer
0%

  หัวเย็บ 150U เป็นระบบปิดถุงสำหรับงานหนักที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับเย็บกระสอบปากเปิดทุกรูปแบบ สำหรับการเย็บจำนวนไม่มาก หัวเย็บ 150U จะถูกควบคุมโดยสวิตช์แบบเท้าเหยียบ และด้ายเย็บจะถูกตัดโดยใบมีดที่เคลื่อนไปมา สำหรับการผลิตปริมาณปานกลางและมาก จะมีมีดอัตโนมัติและสวิตช์เกียร์ให้ด้วย สำหรับเวอร์ชั่นที่เป็นแบบอัตโนมัติของหัวเย็บ 150U เมื่อถุงเข้ามาจะไปเริ่มการทำงานของหัวเย็บและเมื่อถุงผ่านหัวเย็บไปแล้ว มีดจะตัดและมอเตอร์จะหยุด ลำดับการทำงานเป็นอัตโนมัตินี้ใช้กับเครื่องที่เหมาะสำหรับการเย็บแบบ plain sewing หรือการเย็บผ่านเทป

  การปิดถุงด้วยการเย็บแบบธรรมดา: สำหรับการปิดกระสอบกระดาษ ผ้า หรือพลาสติกที่มีผงหยาบ เม็ดแกรนูล เม็ดเพลเล็ท, ถั่ว เป็นต้น

  1. เย็บด้ายเดี่ยว
  2. เย็บด้ายคู่
  3. เย็บด้ายเดี่ยวพร้อมที่ซับ
  4. ด้ายเดี่ยวพร้อมกระดาษ twisted kraft เพื่อเพิ่มความแข็งแรงด้ายที่เย็บในฝีเข็มเพื่อทำให้ส่วนที่ปิดถุงแข็งแรงขึ้นในฝั่งเดียวกับเข็บเย็บ
  5. เย็บแบบด้ายคู่มีกระดาษ twisted kraft เพื่อเพิ่มความแข็งแรงด้ายที่เย็บในฝีเข็มเพื่อทำให้ส่วนที่ปิดถุงแข็งแรงขึ้นในฝีเข็มเดียวกับเข็บเย็บ
  6. การเย็บด้ายเดี่ยวแบบ “Rip Cord” ผ่าน jute filler cord แบบเดี่ยวในด้านเดียวกับเข็มและปล่อยหางสำหรับใช้ดึงเปิด

  การปิดถุงด้วยการเย็บและปิดเทป: สำหรับการปิดถุงกระดาษและพลาสติกที่บรรจุผงละเอียดและละเอียดมาก

  1. เย็บแบบเดี่ยวและแบบคู่พร้อมที่ซับดังอธิบายข้างต้นแต่เย็บผ่าน crepe tape
  2. เย็บด้ายคู่พร้อม filler cord แบบเดี่ยว โดยแนวเย็บผ่าน jute filler cord แบบเดียวในด้านเดียวกับเข็บเย็บ
  3. เย็บด้ายคู่พร้อม filler cord คู่  โดยแนวเย็บที่ใช้ผ่าน jute filler cord แบบคู่

  ขอใบเสนอราคาออนไลน์! เป็นวิธีที่จะได้รับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเร็วที่สุด

  ฟรีใบเสนอราคา

  คุณสมบัติ

  • หัวเย็บแบบธรรมดาใช้งานและปรับแต่งง่าย
  • พิสูจน์แล้วในความเชื่อถือได้แม้ทำงานในสภาพหนักหน่วงทั่วทั้งโลก
  • ลายเย็บมีหลายแบบด้วยการเปลี่ยนเทป
  • เข้าถึงตัวเครื่องเพื่อบำรุงรักษาได้ดี
  • ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ

  See articles on Premier Tech Chronos' blog.

  พรีเมียร์ เทค โครโนส ร่วมงาน ProPak Asia

  ถึงเวลาที่ควรเลือกใช้โรบอทแขนกลจัดเรียงพาเลทแล้วหรือยัง?

  พรีเมียร์ เทค โครโนส รับรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดจาก FANUC ROBOTICS