เครื่องพันพาเลทแบบแท่นหมุน

SW-T Series | เครื่องพันพาเลท

เครื่องพันพาเลทแบบแท่นหมุน
  อัตราการผลิด
  • 40 พาเลท/ชั่วโมงสำหรับ 11 windings
  • 30 พาเลท/ชั่วโมงสำหรับ 15 windings
  อ่านเพิ่มเติม

  เครื่องพันพาเลทแบบอัตโนมัติ SW-T SERIES เป็นระบบแบบหมุนได้ซึ่งเหมาะกับการพันสินค้าบนพาเลทหลายแบบด้วยฟิล์มยืด พาเลทจะหมุนอัตโนมัติบนแผ่นรองที่หมุนได้ แผ่นดังกล่าวจะเริ่มหมุนและกระบวนการพันจะเริ่มขึ้น เครื่องพันฟิล์มจะเคลื่อนที่ขึ่นและลงและพันฟอยล์รอบ ๆ พาเลท เมื่อสิ้นสุดกระบวนการพัน ปลายของฟิล์มที่พันจะถูกเชื่อมติดกับพาเลทที่พันแล้ว ระบบสามารถใช้งานกับพาเลททั่ว ๆ ไปได้จนได้ความสูงที่ 2,400 มม. รวมพาเลท และน้ำหนัก 1,500 กก. SW-T SERIES Turntable Pallet Stretch Wrapper มีการออกแบบให้กะทัดรัดและรวมเอาระบบควบคุมไว้กับเครื่องทั้งหมด ระบบเหมาะสมกับการใช้งานในทุก ๆ อุตสาหกรรม

  สำหรับ rotating arm หรือ rotating ring wrapping solutions กรุณาติดต่อทีมขายของเรา!


  พาเลทที่ใช้งาน

  ผลลัพธ์โดยไม่มีการใช้งาน top sheet application และความสูงของพาเลทที่ 2000 มม:
  40 พาเลท/ชั่วโมงสำหรับ 11 windings
  30 พาเลท/ชั่วโมงสำหรับ 15 windings

  ขอใบเสนอราคาออนไลน์! เป็นวิธีที่จะได้รับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเร็วที่สุด

  ขอใบเสนอราคา

  คุณสมบัติ

  • ระบบมีความสามารถสูง
  • โครงสร้างแข็งแรงสำหรับการใช้งานติดต่อกันยาวนาน
  • ดีไซน์กะทัดรัดเพื่อใช้ในที่ที่พื้นที่ว่างเหนือหัวมีน้อย
  • โต๊ะหมุนได้พร้อมสายพานหมุนด้วยมอเตอร์อยู่ในเครื่องเดียวกัน
  • ความเร็วในการหมุนปรับเปลี่ยนได้ (อินเวอร์เตอร์ความถี่)
  • ความเร็วในการเคลื่อนฟิล์มปรับเปลี่ยนได้ (อินเวอร์เตอร์ความถี่)
  • การระบุความสูงของพาเลททำโดยอัตโนมัติ
  • ความสูงของฟิล์มที่ซ้อนกันสามารถปรับได้
  • จำนวนของชั้นล่างและชั้นบนปรับเปลี่ยนได้
  • Winding แบบ cross spiral และแบบ spiral เป็นไปได้
  • ระบบ unwinding film โดยมีการยืดไว้ก่อนแล้วที่ 150, 200 หรือ 250%
  • ชุดเชื่อมปรับแต่งได้ (อุณหภูมิ และเวลา) ด้วยจานเทฟล่อนร้อน เพื่อให้มีการพันสินค้าครั้งสุดท้ายอย่างสมบูรณ์
  • ความต้องการในการบำรุงรักษาไม่ค่อยมี
  • PLC ติดมากับเครื่องพร้อมหน้าจอแป้นสัมผัส
  • PLC ติดมากับเครื่องพร้อมหน้าจอแป้นสัมผัส

  อุปกรณ์ให้เลือก

  • ใช้กับ Top sheet, ซึ่งเป็นตัวป้องกันฝุ่นและน้ำฝนเพื่อให้ใช้งานได้นาน ๆ

  เครื่องจักรนี้สามารถปรับใช้กับ