เครื่องเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกพืช

Premier Tech Chronos (PTC) เป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์ไร่พีทมอสและโซลูชั่นการแปรรูประดับสากล โซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น อุปกรณ์ผสม เครื่องเก็บเกี่ยวพีทมอสระบบสุญญากาศ คราดและตะแกรง โดยมีการปรับเพื่อให้ตอบสนองตามข้อกำหนดของการผลิตขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

คราด

ใช้เตรียมปรับพื้นผิวหนองบึงก่อนการเก็บเกี่ยว

คราดมีให้เลือกหลายชนิด แบบหมุนได้ แบบจาน แบบช้อน เป็นต้น

บันไดสำหรับขนสินค้า

บันไดเคลื่อนที่ได้สำหรับถ่ายเทสินค้าขึ้น/ลงจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วยรถยกของ

การควบคุมคุณภาพพีท

ใช้วัดอุณหภูมิสะสมของพีท เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้

รถพ่วงพีท

รถบรรทุกพีท ที่จุได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์ฟุต

มาพร้อมกับระบบไฮดรอลิคในการถ่ายเทสินค้า

อุปกรณ์เก็บเกี่ยวรากและตอ

ใช้เก็บกวาดสิ่งสกปรกจากพื้นผิวหนองบึงก่อนการเก็บเกี่ยว

เครื่องมือเก็บเกี่ยวพีท

SA-200 Series

อุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่ออกแบบในการจัดเก็บพีทมอสแห้งแล้วจากบึงพีท

ขอใบเสนอราคาออนไลน์! เป็นวิธีที่จะได้รับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเร็วที่สุด

ขอใบเสนอราคา