อุปกรณ์เก็บเกี่ยวรากและตอ

เครื่องเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกพืช

อุปกรณ์เก็บเกี่ยวรากและตอ
  พื้นที่จัดวางเครื่องจักร
  ความกว้าง: 516" (13100 มม)
  ความกว้าง: 252" (6400 มม)
  ความสูง: 192"(4900 มม)
  อ่านเพิ่มเติม

  เครื่องถอนรากและโคน RSM-100 – เครื่องเก็บรากและตอ เป็นเครื่องจักรเคลื่อนที่ออกแบบมาเพื่อถอนสิ่งที่ไม่ต้องการใช้ต่าง ๆ จากพื้นผิวของแปลงพีทก่อนการเก็บเกี่ยว เครื่องจะใช้คราดหมุน 2 ตัว ซึ่งจะขุดรากและกิ่งก้านสาขาออกจากพื้นดิน สิ่งที่ไม่ต้องการเหล่านี้จะผ่านเข้าไปข้างใต้ screen roll แล้วหมุนขึ้นไปยัง screen พีทมอสส่วนที่ดีจะตกกลับสู่พื้นขณะที่สิ่งที่ไม่ต้องการจะถูกส่งเข้าช่องเก็บเพื่อนำไปทิ้งต่อไป ไม่จำเป็นต้องมีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งมาเก็บตอ

  Root and stump picker

  ขอใบเสนอราคาออนไลน์! เป็นวิธีที่จะได้รับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเร็วที่สุด

  ขอใบเสนอราคา

  คุณสมบัติ

  • ต้องการคนคุมเครื่องเพียงคนเดียว
  • เราเอาการทำงานสองหรือสามอย่างในเส้นทางเดียวพร้อมด้วย spoon harrow (อุปกรณ์เสริม) ที่ด้านหลัง
  • เพิ่มความสามารถในการผลิต
  • ทนทานต่อการใช้งานมาก

  อุปกรณ์ให้เลือก

  • ติด spoon harrow ด้วย

  เครื่องจักรนี้สามารถปรับใช้กับ

  ระบบการบรรจุและเครื่องมือสำหรับพีทมอส