เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับเส้นใยเซรามิก

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส   ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อสำหรับฉนวนใยเซรามิก ระบบดังกล่าวนี้สามารถจะติดตั้งเครื่องบรรจุถุง แบบเป็นแฉก radial baler (ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการบรรจุถุงใยเซรามิก), ระบบวางถุงและซีลถุงอัตโนมัติแบบถุงหลอดฟิลม์ม้วน เครื่องจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติขนาดเล็ก,เครื่องพันพาเลทแบบแท่นหมุน เป็นต้น ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์ เทค โครโนส   สามารถผลิตเครื่องจักรสำหรับการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อเส้นใยเซรามิก ได้ทั้งการผลิตสเกลขนาดเล็กและขนาดใหญ่


พรีเมียร์ เทค โครโนส   ยังขอนำเสนอระบบวางและซีลถุงอัตโนมัติสำหรับถุงสำเร็จรูป และระบบวางถุงอัตโนมัติสำหรับถุงที่ทำจากหลอดฟิลม์ม้วน Tubular film rolls ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องอัดฉนวน batt insulation balers ที่มีใช้อยู่เดิม เครื่องจักรในการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อเซรามิกของ พรีเมียร์ เทค โครโนส   ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว และเชื่อถือได้


ดูรายการอุปกรณ์โดยละเอียดข้างล่างที่สามารถใช้กับการบรรจุหีบห่อ loose ceramic fiber wool สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ