วัสดุในการเพาะปลูก

พรีเมียร์ เทค โครโนส (พีทีซี) ขอเสนออุปกรณ์หลากหลายสำหรับผู้ผลิตพีทมอส เช่น อุปกรณ์ใช้ในแปลงเพาะปลูกและจัดการสินค้า เช่น คราด, เครื่องเกี่ยวสุญญากาศ, เครื่องถอนรากและโคน, พีทเทอร์โมมิเตอร์, รถพ่วง, ทางลาดสำหรับบรรทุกของ เป็นต้น พีทีซี ยังสามารถจัดหาอุปกรณ์บรรจุถุง เช่น เครื่องชั่งและป้อนสินค้า เครื่องบรรจุถุง เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลททั้งแบบทั่วไปและแบบอัตโนมัติ เครื่องพันพาเลท เป็นต้น ไม่ว่าขอบเขตงานโครงการของท่านจะเป็นอย่างไร พีทีซี ขอเสนอเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการวัสดุใช้สำหรับเพาะปลูก และจัดการกับสินค้าเทกองสำหรับการผลิตในสเกลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ดูรายการอุปกรณ์สำหรับใช้งานในแปลงพีทมอสโดยละเอียดข้างล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ

เครื่องเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกพืช

คราด

ใช้เตรียมปรับพื้นผิวหนองบึงก่อนการเก็บเกี่ยว

คราดมีให้เลือกหลายชนิด แบบหมุนได้ แบบจาน แบบช้อน เป็นต้น

บันไดสำหรับขนสินค้า

บันไดเคลื่อนที่ได้สำหรับถ่ายเทสินค้าขึ้น/ลงจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วยรถยกของ

การควบคุมคุณภาพพีท

ใช้วัดอุณหภูมิสะสมของพีท เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้

รถพ่วงพีท

รถบรรทุกพีท ที่จุได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์ฟุต

มาพร้อมกับระบบไฮดรอลิคในการถ่ายเทสินค้า

อุปกรณ์เก็บเกี่ยวรากและตอ

ใช้เก็บกวาดสิ่งสกปรกจากพื้นผิวหนองบึงก่อนการเก็บเกี่ยว

เครื่องมือเก็บเกี่ยวพีท

SA-200 Series

อุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่ออกแบบในการจัดเก็บพีทมอสแห้งแล้วจากบึงพีท