เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสนามหญ้าและสวน

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส  ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับสนามหญ้าและสวน ระบบดังกล่าวนี้สามารถจะติดตั้งเครื่องป้อนสินค้าตามปริมาตร เครื่องบรรจุถุงแบบ FFS bagger, เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทแบบปกติ, เครื่องพันพาเลทแบบธรรมดาและแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวตั้ง เป็นต้น ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์ เทค โครโนส   สามารถผลิตอุปกรณ์บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์สำหรับสนามหญ้าและสวน ได้ทั้งการผลิตสเกลขนาดเล็กและขนาดใหญ่

หากท่านบรรจุหีบห่อสินค้าที่สามารถบีบอัดได้ พรีเมียร์ เทค โครโนส   มี เครื่องบรรจุถุงแบบแนวตั้ง (ถุงเรียบแบน) ในการทำ วัสดุก้อนขนาดเล็กและขนาดกลาง,เครื่องจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติขนาดเล็ก และเครื่องพันพาเลทแบบแท่นหมุน  หากการปฏิบัติงานของท่านรวมถึงการผลิตก้อนวัสดุขนาดใหญ่ เราขอเสนอระบบบรรจุหีบห่อสำหรับ ก้อนวัสดุหลายรูปแบบ (รวมทั้ง วัสดุก้อนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ) อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับวัสดุก้อน ขนาดกลาง (ใช้ถุงที่ทำไว้ล่วงหน้า) คือ เครื่องบรรจุสี่สถานี four-station baler สำหรับถุง สำหรับถุงสำเร็จรูปคุณภาพสูงที่มีลักษณะและการใช้งานแบบพิเศษ พรีเมียร์ เทค โครโนส   สามารถจัดหาอุปกรณ์ให้ท่านเป็น ชุดจับเปิดปากถุง  (สำหรับเติมสินค้าใส่ถุงพลาสติกขนาดเล็กแบบปลอกหมอนหรือแบบมีจีบข้าง) พร้อมด้วยเครื่องป้อนสินค้าตามปริมาตร, เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลท (แบบปกติหรือแบบอัตโนมัติ) และเครื่องพันพาเลท  เครื่องบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อสำหรับตัวกลางใช้ในการเพาะปลูกของ พรีเมียร์ เทค โครโนส   ทำงานอย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว และเชื่อถือได้

ดูรายการอุปกรณ์โดยละเอียดข้างล่างที่สามารถใช้กับระบบการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์สำหรับสนามหญ้าและสวน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ

เครื่องบรรจุถุง

เครื่องบรรจุถุงแบบ FFS (Form Fill and Seal)

เครื่องบรรจุถุงแนวนอน บรรจุ และซีล

FFS Series

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเม็ดและเส้น

ใช้ม้วนฟิล์มโพลีเอทธีลีนแบบเรียบในการทำถุงด้วยตัวเอง

สูงสุด 35 ถุงต่อนาที

บรรจุด้วยถุงบิ๊กแบค

เครื่องอัดบรรจุถุงฟิมล์ม้วนและชุดซีลถุง

EA-450 Series

สำหรับผลิตภัณฑ์เป็นเส้นๆ เช่น พีทมอส

ผลิตเป็นห่อใหญ่ขนาด 1 - 4 ลูกบาศก์ฟุต

สูงสุด 5 ถุงต่อนาที

เครื่องอัดขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ

EM-2000 Series

สำหรับผลิตภัณฑ์เป็นเส้นๆ เช่น พีทมอส

ผลิตเป็นห่อใหญ่ขนาด 100 - 135 ลูกบาศก์ฟุต

สูงสุด 24 bales ต่อชั่วโมง

เครื่องอัดแบบสี่ฐาน

VP-410 Series

สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ขี้เลื่อย พีทมอส เซลลูโลส และอื่นๆ

ผลิตเป็นห่อใหญ่ขนาด 1 - 6 ลูกบาศก์ฟุต

Up to 6 bales/minute

เครื่องบรรจุถุงแบบแมนวล

ชุดจับถุงด้วยมือพร้อมป้อนสินค้าตามปริมาตร

VF MB Series

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเส้นๆ เกล็ด และมีอนุภาคขนาดใหญ่ อาทิ เศษใบไม้ พีทมอส ปุ๋ยหมัก หิน และอื่นๆ

สูงสุด 35 ถุงต่อนาที

เครื่องจัดเรียงพาลเลท

เครื่องจัดเรียงถุงบนพาเลทอัติโนมัติแบบกะทัดรัด

AC Series

เครื่องเรียงพาเลทระดับต่ำ สำหรับถุงและวัสดุก้อน

ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สูงสุด 8 ถุงต่อนาที

เครื่องจัดเรียงถุงบนพาเลทระดับสูง

AP Series

สำหรับถุงและวัสดุก้อน

เครื่องจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติความเร็วสูง เมื่อต้องการอัตราการผลิตสูง

สูงสุด 40 หน่วยต่อนาที

เครื่องจัดเรียงถุงบนพาเลทระดับสูง

AP-440 Series

สำหรับถุงและวัสดุก้อน

ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ เพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำ

สูงสุด 40 หน่วยต่อนาที

เครื่องพันพาเลท

เครื่องพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืด

LH-400 Series

เครื่องพันพาเลทที่ใช้พลาสติกแบบฟิล์มยืดหุ้มเข้ากับสินค้าบนพาเลทได้อย่างรวดเร็ว

ไม่จำเป็นต้องใช้การหมุนรอบของพาเลท

สูงสุด 110 ชุดต่อชั่วโมง (LPH)

เครื่องพันพาเลทแบบแขนหมุน

LW-300 Series

เครื่องพันพาเลทที่ใช้แขนกลหมุนฟิล์มพลาสติกไปรอบๆ พาเลทที่บรรทุกสินค้า

สูงสุด 95 ชุดต่อชั่วโมง (LPH)