เครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไม้

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุหีบห่อสำหรับไม้ ระบบดังกล่าวนี้สามารถจะติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักสุทธิ, เครื่องบรรจุถุงแบบ FFS, เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลททั่วไป, เครื่องพันพาเลทแบบแขนหมุนรอบตัว เป็นต้น ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์ เทค โครโนส สามารถผลิตอุปกรณ์บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ไม้ ได้ทั้งการผลิตขนาดเล็กและขนาดใหญ่


สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถบีบอัดได้ ก็มีเครื่องบรรจุสีสถานีจ่าย four-station baler เครื่องบรรจุถุงแบบแนวนอน และ ชุดซีลถุง ให้เลือกใช้ได้ โดยใช้ร่วมกับ เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทอัตโนมัติแบบคอมแพ็คและเครื่องพันพาเลทแบบแท่นหมุน นอกจากนี้ พรีเมียร์ เทค โครโนส ยังขอเสนอ เครื่องบรรจุถุงแบบฟิลม์ม้วนและชุดซีลถุง หรือ ชุดจับเปิดปากถุงอัตโนมัติ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะไหลโดยอิสระได้ สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือทางเลือกในแบบกึ่งอัตโนมัติ PTH-900 Series Open-Mouth Bagger เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถจะอัพเกรดเป็นระบบอัตโนมัติสมบูรณ์ได้ เครื่องบรรจุหีบห่อไม้ จากพรีเมียร์ เทค โครโนส มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และเชื่อถือได้


ดูรายการอุปกรณ์โดยละเอียดข้างล่างที่สามารถใช้กับการบรรจุหีบห่อไม้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ

เครื่องบรรจุถุง

เครื่องบรรจุถุงแบบวาล์ว

เครื่องบรรจุถุงมีวาล์ว

สำหรับผลิตภัณฑ์แบบผงที่มีขนาด 200 เมช หรือเม็ดละเอียดกว่านั้น

ใช้ได้กับถุงวาล์วทุกชนิด

สูงสุด 8 ถุงต่อนาที
เครื่องบรรจุถุงวาล์วแบบรวม

ระบบการทำงานที่ใช้ควบคุมและตรวจสอบระบบการบรรจุถุงทั้งหมด โดยผ่าน HMI ตัวเดียว

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องจักร

509 Series

เครื่องสอดใส่ถุงมีวาล์ว

วางถุงที่ยังไม่ได้บรรจุให้สอดรับกับหัวจ่ายของเครื่องบรรจุถุงวาล์วโดยอัติโนมัติ

สูงสุด 12 ถุงต่อนาที
เครื่องบรรจุถุงมีวาล์วแบบสกรู

สำหรับผลิตภัณฑ์แบบผง เกล็ด และเม็ดขนาด 3/8 มม. และเม็ดละเอียดกว่านั้น

ใช้ได้กับถุงวาล์วทุกชนิด

สูงสุด 4 ถุงต่อนาที
Clean Pak II

เครื่องซีลถุงอัลตราโซนิค

ปิดปากถุงวาล์วก่อนที่จะเลื่อนออกจากตำแหน่งการบรรจุเริ่มต้น

สูงสุด 4 ถุงต่อนาที

เครื่องบรรจุถุงแบบบิ้กแบ้ค

เครื่องบรรจุถุงแบบระบบอัด

เครื่องบรรจุถุงแบบ FFS (Form Fill and Seal)

เครื่องบรรจุถุงแบบแมนวล