เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับฉนวนใยหิน

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส   ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุหีบห่อสำหรับฉนวนใยหิน ระบบดังกล่าวนี้สามารถจะติดตั้งเครื่องบรรจุถุง แบบเป็นแฉก radial baler (ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการบรรจุถุงฉนวนใยหิน), ระบบวางถุงและซีลถุงอัตโนมัติสำหรับถุงฟิลม์ม้วนหลอด เครื่องจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติขนาดเล็ก, เครื่องพันพาเลทแบบแท่นหมุน เป็นต้น ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์ เทค โครโนส   สามารถผลิตเครื่องจักรสำหรับการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อฉนวนใยหิน ได้ทั้งการผลิตสเกลขนาดเล็กและขนาดใหญ่


พรีเมียร์ เทค โครโนส   ยังขอนำเสนอระบบวางและซีลถุงอัตโนมัติสำหรับถุงสำเร็จรูป และระบบวางถุงอัตโนมัติสำหรับถุงที่ทำจากหลอดฟิลม์ม้วน ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับ เครื่องอัดฉนวนกันความร้อน batt insulation balers ที่มีใช้อยู่เดิม เครื่องจักรในการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อฉนวนใยหินของ พรีเมียร์ เทค โครโนส   ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว และเชื่อถือได้


ดูรายการอุปกรณ์โดยละเอียดข้างล่างที่สามารถใช้กับการบรรจุหีบห่อฉนวนใยหิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ