เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับฉนวนใยหิน

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส   ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุหีบห่อสำหรับฉนวนใยหิน ระบบดังกล่าวนี้สามารถจะติดตั้งเครื่องบรรจุถุง แบบเป็นแฉก radial baler (ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการบรรจุถุงฉนวนใยหิน), ระบบวางถุงและซีลถุงอัตโนมัติสำหรับถุงฟิลม์ม้วนหลอด เครื่องจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติขนาดเล็ก, เครื่องพันพาเลทแบบแท่นหมุน เป็นต้น ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์ เทค โครโนส   สามารถผลิตเครื่องจักรสำหรับการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อฉนวนใยหิน ได้ทั้งการผลิตสเกลขนาดเล็กและขนาดใหญ่

พรีเมียร์ เทค โครโนส   ยังขอนำเสนอระบบวางและซีลถุงอัตโนมัติสำหรับถุงสำเร็จรูป และระบบวางถุงอัตโนมัติสำหรับถุงที่ทำจากหลอดฟิลม์ม้วน ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับ เครื่องอัดฉนวนกันความร้อน batt insulation balers ที่มีใช้อยู่เดิม เครื่องจักรในการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อฉนวนใยหินของ พรีเมียร์ เทค โครโนส   ทำงานได้เที่ยงตรง รวดเร็ว และเชื่อถือได้

ดูรายการอุปกรณ์โดยละเอียดข้างล่างที่สามารถใช้กับการบรรจุหีบห่อฉนวนใยหิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ

เครื่องบรรจุถุง

เครื่องบรรจุถุงแบบระบบอัด

ระบบอัติโนมัติสำหรับเครื่องบรรจุถุงแบบรีด

HAT Series

ออกแบบเพื่อวางถุงอัตโนมัติ

ปิดถุงเพื่อระบบสุญญากาศ

ได้สูงสุด 3 ถุงต่อนาที

อินซุเลชั่นแบ็กเกอร์

HVS-180 Series

สำหรับผลิตภัณฑ์ อาทิ ไฟเบอร์กลาส เส้นใยฉนวนเซรามิก เยื่อไม้ และอื่น ๆ

ผลิตเป็นห่อใหญ่ขนาด 2.5 - 4 ลูกบาศก์ฟุต

สูงสุด 3 ถุงต่อนาที

เครื่องพันพาเลท

เครื่องพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืด

LH-400 Series

เครื่องพันพาเลทที่ใช้พลาสติกแบบฟิล์มยืดหุ้มเข้ากับสินค้าบนพาเลทได้อย่างรวดเร็ว

ไม่จำเป็นต้องใช้การหมุนรอบของพาเลท

สูงสุด 110 ชุดต่อชั่วโมง (LPH)