Sweet feed

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุหีบห่อสำหรับ sweet feed ระบบดังกล่าวนี้สามารถติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักสุทธิ, เครื่องบรรจุแบบหัวจ่ายเดี่ยว-ความเร็วสูง พร้อมชุดจับเปิดปากถุง  เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทแบบอัตโนมัติ, เครื่องพันพาเลทแบบแขนหมุนรอบตัว เป็นต้น สามารถทำงานได้ความเร็วสูงสุดที่ 22 ถุงต่อนาที สำหรับถุงขนาด 50 ปอนด์ ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์เทค โครโนส สามารถผลิตอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ sweet feed ได้ทั้งการผลิตสเกลขนาดเล็กและขนาดใหญ่


พรีเมียร์ เทค โครโนส ยังขอเสนอระบบบรรจุหีบห่อกึ่งอัตโนมัติที่มาพร้อมเครื่องบรรจุถุงด้วยมือ (โดยปริมาตรหรือโดยน้ำหนัก) สำหรับระบบกึ่งอัตโนมัติให้เลือกอีกแบบหนึ่งคือเครื่องบรรจุถุงปากเปิด PTH-900 Series Open-Mouth Bagger ซึ่งมีราคาไม่แพงและมีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีชุดจิกปิดก้นถุง/ชุดซีล จาก STONEPAK ให้เลือกใช้งานด้วย เครื่องจักรสำหรับการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อสำหรับ Sweet Feed ของ พรีเมียร์ เทค โครโนส มีความเที่ยงตรง รวดเร็ว และเชื่อถือได้


ดูรายการอุปกรณ์สำหรับใช้งานในการบรรจุหีบห่อ sweet feed โดยละเอียดข้างล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ

เครื่องบรรจุถุง

เครื่องบรรจุถุงแบบเปิดปาก

OML-1140 Series

เครื่องบรรจุถุงแบบเปิดปากความเร็วสูง

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผง เม็ด มีอนุภาคขนาดใหญ่ และเป็นเกล็ด

ใช้ได้กับถุงพลาสติกสานแบบมีรูพรุน ถุงกระดาษเคลือบ และถุงโพลีเอทธีลีน

สูงสุด 25 ถุงต่อนาที
PTA Series

เครื่องบรรจุถุงแบบเปิดปาก

เครื่องบรรจุถุงราคาย่อมเยาว์สำหรับบรรจุแป้ง สินค้าเป็นเม็ด อนุภาคขนาดใหญ่และเกล็ด

บรรจุลงในถุงกระดาษ ถุงพลาสติกและถุงใยโพลี

สูงสุด 10 BPM
PTW-1200 Series

เครื่องสวมถุงอัตโนมัติรุ่น PTW-1200

เหมาะสำหรับวัตถุดิบที่เป็นผง เม็ด มีอานุภาคใหญ่ หรือเป็นเกล็ด

เครื่องจักรพัฒนาเพื่อใช้งานกับถุงพลาสติกสานโดยเฉพาะ แต่ก็สามารถใช้งานกับวัสดุอื่นๆได้อีกด้วย

สูงสุด 20 ถุงต่อนาที

เครื่องบรรจุถุงแบบแมนวล