ขี้กบ

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส  ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุหีบห่อสำหรับขี้กบ ระบบดังกล่าวนี้สามารถจะติดตั้ง เครื่องบรรจุแบบสี่สถานีจ่าย four-station baler, ชุดจัดเรียงพาเลทขนาดเล็ก เครื่องพันพาเลทแบบมีแท่นหมุน เป็นต้น ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์ เทค โครโนส  สามารถผลิตอุปกรณ์บรรจุหีบห่อขี้กบ ได้ทั้งการผลิตขนาดเล็กและขนาดใหญ่


นอกจากนี้ ยังมี เครื่องบรรจุถุงแบบแนวนอน  ชุดบรรจุถุง และชุดซีลถุง  รวมถึงระบบการบรรจุหีบห่อที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทำพื้นรองสำหรับสัตว์ขนาดเล็กด้วย การปกป้องและรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นของขี้กบที่ทำสำเร็จแล้ว สามารถจะเลือกใช้ เครื่องพันพาเลทแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวตั้ง ได้ เครื่องบรรจุหีบห่อขี้กบ จาก พรีเมียร์ เทค โครโนส มีความเที่ยงตรง รวดเร็ว และเชื่อถือได้


ดูรายการอุปกรณ์โดยละเอียดข้างล่างที่สามารถใช้กับการบรรจุหีบห่อขี้กบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสน

เครื่องบรรจุถุง

เครื่องบรรจุถุงแบบเปิดปาก

เครื่องบรรจุถุงแบบระบบอัด

เครื่องบรรจุถุงแบบ FFS (Form Fill and Seal)