ย้อนกลับไปหน้าแรก

5 เคล็ดลับ เพื่อบรรลุมาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงสุดในการออกแบบเครื่องจักร

1 กุมภาพันธ์ 2016

5 เคล็ดลับ เพื่อบรรลุมาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงสุดในการออกแบบเครื่องจักร

1. ต้องมั่นใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดของเครื่องจักรที่สัมผัสโดยตรงและโดยอ้อมกับสินค้าเป็นไปตาม ข้อกำหนดด้านอาหารทุกประการ สำหรับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะทุกชิ้น จะต้องใช้เหล็กสเตนเลส 304 หรือมากกว่า และมีการเคลือบปิดที่ถูกต้อง ชิ้นส่วนที่ไม่ได้เป็นโลหะจะต้องมีเอกสารรับรองตามมาตรฐานที่รับประกันว่าส่วนประกอบทั้งหมดผ่านการอนุมัติในการใช้กับอาหารได้

2. เลือกเครื่องจักรที่มีการออกแบบที่เรียบง่าย สะอาด และง่ายต่อการถอดประกอบ คุณสมบัติเช่นนี้จะ ทำให้ขั้นตอนการตรวจสอบรวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากการล้างทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่ง่ายขึ้นด้วย

3. เลี่ยงการออกแบบเครื่องให้เป็นลักษณะโพรงหรือรูร่อง เพราะการฆ่าเชื้อโรคจะทำได้ยาก และควรคำนึงด้วยว่าการทำความสะอาดต้องทำเป็นประจำ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร ที่เข้าถึงได้ยาก อย่างน้อย ควรจะต้องถอดออกได้เร็วเพื่อเข้าไปทำความสะอาดได้

4. พยายามเลี่ยงการใช้ลูกกลิ้ง สกรู สลัก กุญแจ และตาข่ายในส่วนของสินค้า การออกแบบควร จะต้องใช้ส่วนประกอบเหล่านี้ภายนอกส่วนของสินค้า

5. เมื่อเป็นไปได้ ควรติดตั้งจอแสดงด้านสุขอนามัยเหนือบริเวณส่วนของสินค้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนที่มาจากภายนอกเครื่องจักร

บทความถัดไป