ฝรั่งเศส: สถาบันอาหารและการเกษตรที่มั่นคง

7 สิงหาคม 2018

ด้วยประชากรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 70 ล้านคนภายในปี 2045 ฝรั่งเศสจึงถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป ในด้านอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรมเป็นหลัก แล้วสถานการณ์ของฝรั่งเศสในปี 2018 เป็นเช่นไร? อ่านเพิ่มเติม

หุ่นยนต์ช่วยขับเคลื่อนโลกใบนี้

19 กรกฎาคม 2018

ด้วยจำนวนประชากรทั่วโลกที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นกว่าหนึ่งในสาม และเพิ่มไปถึง 9.7 พันล้านคนในปี 2050 การกระจายและความพอเพียงของอาหารเป็นความท้าทายสองอย่างที่เราต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น บราซิลและอินเดีย เศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและพร้อมๆ อ่านเพิ่มเติม

CATALYST FOR INNOVATION

23 พฤษภาคม 2017

Manufacturing is in constant motion, affected by many external factors fluctuating over time. Everything is going faster, technology no longer has boundaries, and companies must keep up with the rapid pace of change to ensure their sustainability. อ่านเพิ่มเติม

การเตรียมความพร้อมแปลงพีท: จะเลือกคราดที่ใช่ได้อย่างไร

16 สิงหาคม 2016

การเตรียมแปลงพีทที่ดีสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตในแปลงได้ เครื่องเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกพืช อย่างคราดหรือพรวนนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการเตรียมความพร้อมในแปลงพีท จึงสำคัญมากที่จะต้องเลือกชนิดของพรวนตามลักษณะของสภาพพอากาศและพีท อ่านเพิ่มเติม

จะต้องเตรียมการติดตั้งเครื่องจักรอย่างไร

29 มิถุนายน 2016

พร้อมที่จะติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่โรงงงานแล้วหรือยัง? การติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ไม่ว่าจะสำหรับสายการผลิตใหม่เอี่ยม หรือสายการผลิตที่มีอยู่เดิม สามารถกลายเป็นความท้าทายได้ ในการดำเนินขั้นตอนต่างๆ ให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยการลดระยะเวลาหยุดเดินเครื่องจักรให้น้อยที่สุด คุณควรจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้ก่อนที่จะเริ่มติดตั้งเครื่องจักรใหม่ อ่านเพิ่มเติม