Blog Premier Tech Chronos

ย้อนกลับไปหน้าแรก

จะป้องกัน การเริ่มต้นผิดเมื่อใช้เครื่องบรรจุถุงวาล์วโดยอัตโนมัติได้อย่างไร

สิงหาคม 20, 2558

<p>การเริ่มต้นผิด หรือ false start เป็นข้อกังวลหลักเมื่อใช้ระบบบรรจุถุงวาล์วโดยอัตโนมัติ การเริ่มต้นผิดเมื่อเริ่มใช้เครื่องบรรจุถุงและถุงนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมบนหัวจ่ายบรรจุ ทำให้ผลิตภัณฑ์ถูกปล่อยทิ้งบนพื้นและเกิดฝุ่นคลุ้งกระจายไปในตึกได้อย่างรวดเร็ว การเริ่มต้นผิดส่วนใหญ่เกิดจากรูปแบบของโครงสร้างถุงและรอยยับย่นที่ถุง ซึ่งเป็นผลจากการเรียงซ้อนกันและการขนส่งถุงเปล่าจากผู้ผลิต ถุงที่ได้คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการทำงานระบบอัตโนมัติ เมื่อใช้ระบบที่เป็นแรงงานคน ผู้ใช้งานจะสังเกตจากการดูถุงที่นำมาใช้ว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าเริ่มเดินเครื่องแล้วสะดุดโดยไม่ตั้งใจ ผู้ใช้งานสามารถตอบสนองได้ทันทีโดยการกดปุ่มฉุกเฉิน ในขณะที่ เมื่อใช้ระบบแอพพลิเคเตอร์ถุงอัตโนมัติ จึงมีโอกาสที่ผู้ใช้งานจะไม่ได้อยู่หน้าเครื่องเพื่อจัดการแก้ไข เมื่อเกิดการเริ่มต้นผิด จะต้องใช้วิธีการควบคุมเพื่อขจัดปัญหาการเริ่มต้นผิดให้หมดไปและลดผลกระทบเรื่องนี้ได้<br /><br /><br /><img style="width: 447px; height: 298px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11952/how-to-prevent…; alt="" rel="43384" data-id="43384" /></p><br><p>พรีเมียร์ เทค โครโนส ใช้วิธีการหลายแบบในการแก้ปัญหาของการเริ่มต้นผิดจากการใช้ถุงผิดพลาด สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาก่อน คือ กลไกในการเริ่มเดินเครื่อง เนื่องจากมีการนำถุงมาใส่ไว้ที่หัวจ่าย มุมขอบด้านบนที่เคลื่อนไปโดนแผ่นโลหะของกลไกทำให้สะดุดกับสวิตช์ที่อยู่ใกล้ๆ ถ้าหากถุงเข้าไปพันในส่วนปลายของหัวจ่ายหรือใส่เข้าไปไม่ลึกพอ ปุ่มเริ่มต้นอัตโนมัติจะไม่ทำงาน เครื่องบรรจุถุงจะไม่เดินเครื่อง และถุงก็จะถูกปลดทิ้งไป เนื่องจากในบางครั้ง เป็นไปได้ที่จะสะดุดปุ่มสวิตช์นี้ เมื่อถุงไม่ได้อยุ่ในตำแหน่งบรรจุที่ถูกต้อง ซึ่งต้องใช้วิธีการอื่นๆ ในการแก้ไข</p><br><p>เครื่องบรรจุถุงของพรีเมียร์ เทค โครโนส ทั้งหมดที่ใช้แอพพลิเคเตอร์ระบบอัตโนมัติ จะรวมถึงอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย:</p><br><ul><br><li>สวิตช์ปล่อยถุง – เมื่อเริ่มบรรจุถุง ถุงจะม้วนและดึงออกจากปุ่มเริ่มต้นอัตโนมัติ สวิตช์ปล่อยถุงจะต้องเปิดอยู่ตลอดการบรรจุ ถ้ามีเหตุอันใดที่สวิตช์นี้ไม่ทำงาน เครื่องจะปิดตัวเองทันที</li><br><li>อุปกรณ์จับเวลาบรรจุสูงสุด – ถ้ามีเหตุที่มีการบรรจุถุงนานเกินปกติ เครื่องบรรจุจะหยุดเดิน</li><br><li>ตัววัดน้ำหนักที่หาย หรือ ไม่มีน้ำหนักเพิ่ม – เครื่องมือนี้จะอยูในเครื่องควบคุมน้ำหนักของพรีเมียร์ เทค โครโนส เป็นขั้นตอนวิธีประเมินว่ามีการบรรจุน้ำหนักตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าถุงเกิดระเบิดหรือถ้าผลิตภัณฑ์หยุดไหลเข้าถุง เครื่องควบคุมน้ำหนักจะตรวจสอบและหยุดการเดินเครื่อง</li><br></ul><br><p>อุปกรณ์เครื่องมือของเครื่องทั้งสามอย่างนี้ มีไว้เพื่อระบุถึงปัญหาหลังจากที่มีการเดินเครื่องบรรจุ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับถุงที่ระเบิดระหว่างบรรจุ (ถุงที่มีคุณภาพแย่หรือไม่แข็งแรง) แต่จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของการเริ่มต้นผิดจนกระทั่งสายเกินไป ซึ่งจะดีกว่ามากที่จะป้องกันการเริ่มต้นผิดมากกว่าที่จะมาตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุไปแล้ว การมีกลไกแบบที่มีเครื่องกลสำรอง ที่สามารถตรวจว่าถุงนั้นครอบอยู่รอบและลึกพอดีกับหัวจ่าย เป็นวิธีที่ดีที่สุด</p><br><p>พรีเมียร์ เทค โครโนส ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องมือตรวจจับสัญญาณถุงที่หัวจ่าย (B.O.S.S.) ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรระบบการตรวจจับ “ถุง-ใน-ตำหน่ง” 2 จุด เป็นอุปกรณ์เสริมในเครื่องจักร แต่แนะนำว่าควรใช้เป็นอย่างยิ่งกับเครื่องจักรรุ่น Clean-Pak ที่มีการปิดผนึกวาล์วด้วยอัลตราโซนิค เครื่องนี้ใช้เลเซอร์สองตัวในการตรวจหาตำแหน่งของถุงในบริเวณของหัวจ่ายที่บรรจุ (ดูจากรูปภาพ) เลเซอร์แต่ละตัวจะติดตั้งไว้ในคอกแรงอัดเพื่อทำให้เลนส์สะอาด และปกป้องอุปกรณ์จากสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นผง เลเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณจะติดอยู่โดยตรงกับโครงเครื่องบรรจุและพุ่งเป้าไปที่ด้านซ้ายและขวาของท่อบรรจุ เครื่องมือตรวจจับสัญญานถุงที่หัวจ่าย (B.O.S.S.) สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดที่เป็นรูปแบบหลักทั้งหมดของในการใช้ถุงได้ เลเซอร์เหล่านี้ใช้ปรับได้ในการตรวจสอบระยะที่มองเห็นและที่มองไม่เห็นของแต่ละถุง รูปแบบของการตรวจจับนี้ เป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงเพื่อที่จะดูว่าอยู่ในตำแหน่งหรือไม่ แม้ว่าอาจะมีบางสถานการณ์ที่หลอกเครื่องตรวจจับ B.O.S.S. ได้  เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ระบบการบรรจุแบบอัตโนมัตินี้ จะมีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และสะอาด<br /><br /><br /><img style="width: 442px; height: 360px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11951/how-to-prevent…; alt="" rel="43383" data-id="43383" /></p><br><p><strong>ประโยชน์</strong></p><br><p>• การทำงานที่เรียบร้อยขึ้น โดยขจัดปัญหาในช่วงเริ่มเดินเครื่องที่อาจเกิดการวางตำแหน่งถุงผิด<br />• ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแรงงานในการมาทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่หล่นกระจายอันเนื่องจากการใส่ตำแหน่งถุงผิด<br />• ประหยัดต้นทุนด้วยการลดเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เปรอะเปื้อนที่พื้น<br />• สามารถทำงานในพื้นที่ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ II-G-1 หรือ II-G-2<br /><br /></p><br><p><strong>บทสรุป</strong></p><br><p>• เครื่องมือตรวจจับสัญญาณถุงที่หัวจ่าย B.O.S.S. จะคอยดูและคำนวณการวางตำแหน่งถุงที่หัวจ่ายของเครื่องบรรจุ และจะไม่ยอมให้มีการเดินเครื่องถ้าหากถุงเปล่ายังไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม  เมื่อผลิตภัณฑ์ยังไม่ไหลออกมาจากเครื่องบรรจุ จึงไม่มีการตกหล่นกระเด็นออกมา</p><br><p>• เครื่องมือตรวจจับสัญญาณถุงที่หัวจ่าย B.O.S.S. ใช้เลเซอร์ทั้งสองตัวในการกำหนดผ่านทั้งสองด้านของหัวจ่ายที่บรรจุ</p><br><p>• ถ้าหากถุงเลื่อนไปอยู่ที่ใต้หัวจ่าย เลเซอร์จะกั้น “ผ่าน” ทางด้านล่างของหัวจ่าย และเครื่องมือตรวจจับสัญญาณ จะระบุว่าเป็นถุงที่วางไม่ถูกตำแหน่ง</p><br><p>• ถ้าหากถุงอยู่ “เหนือ” ส่วนบนของท่อบรรจุ เครื่องมือตรวจจับสัญญาณก็จะระบุว่าเป็นถุงที่วางไม่ถูกตำแหน่ง</p><br><p>• ในทั้งสองกรณีของถุงที่ “วางผิดตำแหน่ง” เครื่องมือตรวจจับสัญญาณถุงที่หัวจ่าย B.O.S.S.  จะป้องกันไม่ให้เครื่องบรรจุเริ่มทำงาน  และปล่อยถุงใบนั้นทิ้งไป เพื่อที่จะลองใส่อีกใบเข้ามาแทน</p><br><p> </p>

บทความถัดไป

3 วิธีในการจัดส่งผลิตภัณฑ์จากโรงบ่มไวน์ถึงมือผู้บริโภคได้มากขึ้น

จากการผลิตไวน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาตลอด 10 ปี ทำให้ในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับ 4 ของผู้ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โรงบ่มไวน์หลายแห่งพยายามที่จะหาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม ทั้งๆ ที่มีตัวเลขที่สดใสเช่นนี้ โรงบ่มไวน์ขนาดเล็กและใหญ่ต่างกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย