Blog Premier Tech Chronos

ย้อนกลับไปหน้าแรก

ทำไมคุณจึงควรใช้เครื่องคัดแยกรูปดาว?

เมษายน 5, 2559

<p>เครื่องคัดแยกรูปดาวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองสารอินทรีย์ เช่น พีทมอส หญ้า ปุ๋ย ปุ๋ยหมัก เศษไม้ สารตั้งต้น และอื่น ๆ อีกมากมาย เครื่องคัดแยกนี้ใช้ได้สารพัดประโยชน์ และมีขนาดพื้นฐานของเครื่องเล็กกว่าเครื่องคัดแยกชนิดอื่นๆ</p><br><p>เครื่องคัดแยกรูปดาว ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมประเภทพีทมอส สารตั้งต้น และดินผสม อุปกรณ์นี้ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการจัดเตรียมวัสดุ และยังสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องผสมสำหรับสารตั้งต้นและดินผสมได้</p><br><p>เครื่องคัดแยกรูปดาวทำจากชุดของเพลาหมุนติดกับแผ่นรูปดาว โดยจะใส่วัตถุดิบไปด้านบนและร่อนไปมาขณะที่เคลื่อนไปบนแผ่นรูปดาว เมื่อมีการเพิ่มหรือชะลอความเร็วการหมุนของเพลา ขนาดของวัตถุดิบที่ถูกร่อนจะเปลี่ยนแปลงไป เพียงแค่เปิดปุ่มใช้งาน คุณสามารถปรับเครื่องได้ทันที เพื่อให้วัตถุดิบมีขนาดที่แตกต่างกัน โดยไม่ต้องใช้คนงานในการมาปรับเปลี่ยนเครื่องเหมือนกับเครื่องแยกประเภทอื่น ๆ อุปกรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถคัดกรองวัตถุดิบให้มีขนาดตามต้องการโดยไม่ต้องหยุดพักเครื่องเลย<br /><br /></p><br><p><img style="width: 207px; height: 228px;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11916/rubber-stars_1…; alt="" rel="43348" data-id="43348" />     <img style="width: 225px; height: 229px;" src="https://ptwebptchronos.blob.core.windows.net/media/11917/plastic-stars_…; alt="" rel="43349" data-id="43349" /><br />แบบแผ่นรูปดาวทำจากยาง                                     แบบแผ่นรูปดาวทำด้วยพลาสติก (ขนาดเล็ก)</p><br><p><br />เมื่อเทียบกับเครื่องคัดแยกประเภทอื่น ๆ  เครื่องคัดแยกรูปดาวจะสามารถใช้กับปริมาณงานที่มากกว่าเครื่องคัดแยกที่มีขนาดเท่ากันหรือเล็กกว่านี้ กระบวนการเคลื่อนที่ของเพลาหมุนช่วยเปิดพื้นที่ระหว่างแผ่นรูปดาวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าพื้นที่เปิดของเครื่องคัดแยกชนิดตาข่าย นอกจากนี้ ยังทำให้วัตถุดิบเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าเครื่องคัดแยกชนิดอื่น  </p>

บทความถัดไป

โครงการเมเปิ้ล ลีฟ

รากฐานการเติบโตของบริษัท เมเปิ้ล ลีฟ ฟู้ดส์ นั้น ย้อนกลับไปได้กว่าศตวรรษ ในยุคที่มีการรวมตัวกันของบริษัทจัดหาอาหารกลุ่มแรกๆ หลายแห่งของแคนาดา ในปัจจุบัน เมเปิ้ล ลีฟ ฟู้ดส์ เป็นแบรนด์ในระดับนานาชาติและเป็นที่รู้จักกันดีของชาวแคนาดา