Blog Premier Tech

มาทำความเข้าใจกับเครื่องบรรจุถุงแบบวาล์ว

ในช่วงเปลี่ยนเข้าสูศตวรรษที่ 20 ถุงวาล์วได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย Adelmer M. Bates ซึ่งเป็นพนักงานขายเกลือ เรื่องมีอยู่ว่าเขาขายเกลือมากเกินกว่าที่บริษัทสามารถจัดส่งได้ และด้วยวิธีการบรรจุของแต่ละวันทำให้ได้รับค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างจำกัด โดยทันทีที่ได้ออกแบบถุงขึ้นมา

การปรับแต่ง - เครื่องจักรระบบโรบอทแขนกลที่ใช้กับถุงวาล์ว

แม้แต่บริษัทที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับทั่วโลกยังต้องมีการประเมินสภาพอุปกรณ์เครื่องจักรเป็นระยะเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในตลาด การปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องจักรช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยลดการหยุดพักเครื่อง จึงช่วยเพิ่มผลผลิต หรืออาจกล่าวได้ว่า การปรับแต่งสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรเก่าให้มีความทันสมัยมากขึ้น

คุณพร้อมหรือยังกับระบบออโตเมชั่นในอุตสาหกรรม

บริษัทด้านการผลิตจำนวนมากได้ตัดสินใจเปลี่ยนจากเครื่องบรรจุแบบแมนวลมาเป็นแบบอัตโนมัติ แม้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจดูง่าย แต่คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ยุคของระบบอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านจะเป็นไปอย่างราบรื่น

จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องบรรจุถุงรุ่น PTH-900 Series ได้อย่างไร

ร่วมการสัมมนาออนไลน์กับเราได้ฟรี มาเรียนรู้กันว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องบรรจุถุงแบบเปิดปากรุ่น PTH-900 Series ได้อย่างไร

ติดตามเราได้ใน โซเชียลมีเดีย

พบกับข้อมูลล่าสุดของพรีเมียร์ เทค โครโนส และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์