งานอีเวนท์

Fispal Technologia


Sao Paulo, Brazil
26 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2018

Envase Argentina


Buenos Aires, Argentina
8 สิงหาคม - 11 สิงหาคม 2018

Midwest Specialty Grains Conference


Kansas City, Missouri, USA
28 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2018

Graintech India


Bangalore, India
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2018

Powtech India


Mumbai, India
11 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2018

Pack Expo


Chicago, USA
14 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2018

FIGAP


Guadalajara, Jalisco, Mexico
24 ตุลาคม - 26 ตุลาคม 2018

All 4 Pack


Paris, France
26 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2018

Poultry India


Hyderabad, India
28 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2018