อ่านเพิ่มเติม

การสร้างเครื่องจักรขึ้นใหม่ คือ การทำเครื่องจักรขึ้นมาใหม่เพื่อนำกลับไปติดตั้งในสภาพแวดล้อมเดิม การทำงานลักษณะนี้จะรวมถึงทุก ๆส่วนของเครื่องจักร และการนำชิ้นส่วนเข้าไปทดแทนส่วนประกอบเดิมของเครื่องทั้งหมด การสร้างเครื่องจักรขึ้นใหม่ เป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องพีทีซีมาหลายปีแล้วเพราะจะช่วยยืดอายุการใช้ประโยชน์จากเครื่องได้อย่างมากและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา