เครื่องพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืด

STRETCH-ALL | เครื่องพันพาเลท

0%

  สินค้าทุกอย่างสมควรได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ CHRONOSTRETCH™ Rainbow Series- เครื่องพันพาเลทแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวดิ่ง จะปกป้องสินค้าบนพาเลทจากอิทธิพลภายนอกส่วนใหญ่ เมื่อมีการจัดเรียงสินค้าบนพาเลทแล้ว จำเป็นต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ ความชื้นคืออันดับหนึ่งที่จะทำให้เสียมูลค่า หรือแม้แต่ทำให้สินค้าของท่านเสียหายทั้งหมดเลย การปกป้องที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียวต่อฝนและละอองน้ำคือระบบที่กันน้ำได้ 100% เครื่องพันพาเลทแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวดิ่งให้การปกป้องดังกล่าวที่สามารถรับประกันได้ เนื่องจากน้ำหรือฝุ่นไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงสินค้าบนพาเลทได้เลย

  นอกจากนี้ อิทธิพลของรังสียูวีก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่ตั้งใจได้ ฟอยล์ของ เครื่องพันพาเลทแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวดิ่งสามารถจะผลิตโดยรวมเอาสาร UV stabiliser ซึ่งเป็นตัวป้องกันความเสื่อมสภาพที่เกิดจากแสงแดด

  ความสามารถของ Rainbow Series- เครื่องพันพาเลทแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวดิ่ง อาจจะเพิ่มขึ้นเหนือกว่า 120 ชุดต่อชั่วโมง สิ่งที่มีส่วนสำคัญต่อความเร็วนี้คือการที่เครื่องใช้วัสดุน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องอื่น ๆ การวัดระดับความสูงด้วยอัลตร้าโซนิกที่มีความแม่นยำทำให้มั่นใจว่าเครื่องจะสร้างแผ่นฟอยล์ป้องกันที่มีความยาวถูกต้อง ซึ่งเป็นการป้องกันการเสียวัสดุโดยไม่จำเป็น และลดเวลาที่ต้องใช้เพื่อเติมวัสดุฟอยล์

  การบรรจุหีบห่อด้วย เครื่องพันพาเลทแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวดิ่ง จึงเท่ากับทำให้ต้นทุนในการบรรจุหีบห่อของสินค้าสำเร็จรูปต่อพาเลทสม่ำเสมอ Rainbow Series- เครื่องพันพาเลทแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวดิ่ง  ต้องการการบำรุงรักษาน้อยมากและควบคุมเครื่องได้ง่าย ฟังก์ชั่นทั้งหมดจะเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือใช้แรงอัดอากาศ ไม่มีการใช้ไฮดรอลิกในเครื่องนี้

  ความสามารถในการใช้งาน

  เครื่องพันพาเลทแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวดิ่ง  สร้างแผ่นคลุมสินค้าจากฟอย์ลหลอดl จากนั้นยึดแผ่นดังกล่าวเพื่อปกคลุมพาเลท เมื่อพาเลทเข้าสู่เครื่อง ความยาวที่ต้องใช้สำหรับแผ่นคลุมสินค้าจะกำหนดโดยการวัดความสูงด้วยอัลตร้าโซนิก เครื่องจะยืดแผ่นฟอยล์เหนือรอกดึงสี่จุด การคลุมสินค้าเกิดจากการซีลและตัดฟอยล์ที่ดึงออกมา แขนกลที่ใช้แรงกลในการควบคุมความถี่และทำงานสอดคล้องกันจะเป็นตัวดึงแผ่นคลุมสินค้าลงล่างเพื่อให้คลุมพาเลท

  เซ็นเซอร์จะเป็นตัวนำทางแขนกลไปตามขอบของสินค้าที่บรรทุกบนพาเลท หากส่วนใดของสินค้ายื่นออกมา เครื่องพันพาเลทแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวดิ่ง   ก็จะยืดแผ่นฟอยล์เพิ่มอีก แผ่นคลุมจะปิดพอดีกับสินค้าบนพาเลทไปจนถึงด้านล่างของพาเลท สามารถจะใช้เส้นรัดแผ่นฟอยล์เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง


  ขอใบเสนอราคาออนไลน์! เป็นวิธีที่จะได้รับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเร็วที่สุด

  ฟรีใบเสนอราคา

  คุณสมบัติ

  • ประหยัดต้นทุนจากการใช้ฟอยล์น้อยลง
  • ประหยัดต้นทุนเนื่องจากใช้พลังงานน้อยลง
  • บรรจุภัณฑ์กันน้ำได้
  • ไม่ต้องการไฟหรือความร้อน
  • เครื่องแทบไม่ต้องการการบำรุงรักษาเลย

  อุปกรณ์ให้เลือก

  • Two colour continuous printing of film possible (e.g. company name)

  See articles on Premier Tech Chronos' blog.

  ระบบการบรรจุถุงสำหรับแร่

  เครื่องจักรที่สร้างขึ้นใหม่: การลงทุนที่คุ้มค่า