เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับเปลือกไม้

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส  ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อสำหรับเปลือกไม้ ระบบดังกล่าวนี้สามารถจะติดตั้งเครื่องป้อนสินค้าตามปริมาตร เครื่องบรรจุถุงแบบ FFS bagger, เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทแบบปกติ, เครื่องพันพาเลทแบบแขนหมุนรอบด้าน เป็นต้น ท่านยังสามารถเลือกระบบบรรจุหีบห่อแบบกึ่งอัตโนมัติที่ติดตั้งเครื่องบรรจุถุงตามปริมาตรแบบใช้มือ ได้ด้วย พรีเมียร์ เทค โครโนส   ขอเสนออุปกรณ์บรรจุหีบห่อสำหรับเปลือกไม้ที่ท่านไว้ใจได้ ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์ เทค โครโนส สามารถผลิตอุปกรณ์บรรจุหีบห่อเปลือกไม้ ได้ทั้งการผลิตสเกลขนาดเล็กและขนาดใหญ่


ดูรายการอุปกรณ์โดยละเอียดข้างล่างที่สามารถใช้กับระบบการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อเปลือกไม้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ