เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับเซลลูโลส

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส   ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อสำหรับเซลลูโลส ระบบดังกล่าวนี้สามารถจะติดตั้งเครื่องบรจรจุถุงแบบแนวนอน FFS baler, เครื่องจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติขนาดเล็ก, เครื่องพันพาเลทแบบแท่นหมุน เป็นต้น สามารถติดตั้งเครื่องบรรจุถุงได้หลายชุดเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 20 ถุงต่อนาทีพร้อมเครื่องจัดเรียงสินค้าบทพาเลทอัตโนมัติความเร็วสูง และ เครื่องพันพาเลทแบบแขนหมุนรอบด้าน


ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์ เทค โครโนส   สามารถผลิตเครื่องจักรสำหรับการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อเซลลูโลสได้ทั้งการผลิตสเกลขนาดเล็กและขนาดใหญ่


ดูรายการอุปกรณ์โดยละเอียดข้างล่างที่สามารถใช้กับการบรรจุหีบห่อเซลลูโลส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ