เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับเซลลูโลส

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส   ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อสำหรับเซลลูโลส ระบบดังกล่าวนี้สามารถจะติดตั้งเครื่องบรจรจุถุงแบบแนวนอน FFS baler, เครื่องจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติขนาดเล็ก, เครื่องพันพาเลทแบบแท่นหมุน เป็นต้น สามารถติดตั้งเครื่องบรรจุถุงได้หลายชุดเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 20 ถุงต่อนาทีพร้อมเครื่องจัดเรียงสินค้าบทพาเลทอัตโนมัติความเร็วสูง และ เครื่องพันพาเลทแบบแขนหมุนรอบด้าน

ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์ เทค โครโนส   สามารถผลิตเครื่องจักรสำหรับการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อเซลลูโลสได้ทั้งการผลิตสเกลขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ดูรายการอุปกรณ์โดยละเอียดข้างล่างที่สามารถใช้กับการบรรจุหีบห่อเซลลูโลส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ

เครื่องบรรจุถุง

เครื่องบรรจุถุงแบบระบบอัด

เครื่องอัดแนวนอนแบบ FFS

HVS-400 Series

สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ขี้เลื่อย พีทมอส เซลลูโลส และอื่นๆ

ผลิตเป็นห่อใหญ่ขนาด 2 - 4.5 ลูกบาศก์ฟุต

สูงสุด 7 ถุงต่อนาที

เครื่องอัดแบบสี่ฐาน

VP-410 Series

สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ขี้เลื่อย พีทมอส เซลลูโลส และอื่นๆ

ผลิตเป็นห่อใหญ่ขนาด 1 - 6 ลูกบาศก์ฟุต

Up to 6 bales/minute

เครื่องพันพาเลท

เครื่องพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืด

LH-400 Series

เครื่องพันพาเลทที่ใช้พลาสติกแบบฟิล์มยืดหุ้มเข้ากับสินค้าบนพาเลทได้อย่างรวดเร็ว

ไม่จำเป็นต้องใช้การหมุนรอบของพาเลท

สูงสุด 110 ชุดต่อชั่วโมง (LPH)