เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสนามหญ้าและสวน

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส  ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับสนามหญ้าและสวน ระบบดังกล่าวนี้สามารถจะติดตั้งเครื่องป้อนสินค้าตามปริมาตร เครื่องบรรจุถุงแบบ FFS bagger, เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทแบบปกติ, เครื่องพันพาเลทแบบธรรมดาและแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวตั้ง เป็นต้น ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์ เทค โครโนส   สามารถผลิตอุปกรณ์บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์สำหรับสนามหญ้าและสวน ได้ทั้งการผลิตสเกลขนาดเล็กและขนาดใหญ่


หากท่านบรรจุหีบห่อสินค้าที่สามารถบีบอัดได้ พรีเมียร์ เทค โครโนส   มี เครื่องบรรจุถุงแบบแนวตั้ง (ถุงเรียบแบน) ในการทำ วัสดุก้อนขนาดเล็กและขนาดกลาง,เครื่องจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติขนาดเล็ก และเครื่องพันพาเลทแบบแท่นหมุน  หากการปฏิบัติงานของท่านรวมถึงการผลิตก้อนวัสดุขนาดใหญ่ เราขอเสนอระบบบรรจุหีบห่อสำหรับ ก้อนวัสดุหลายรูปแบบ (รวมทั้ง วัสดุก้อนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ) อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับวัสดุก้อน ขนาดกลาง (ใช้ถุงที่ทำไว้ล่วงหน้า) คือ เครื่องบรรจุสี่สถานี four-station baler สำหรับถุง สำหรับถุงสำเร็จรูปคุณภาพสูงที่มีลักษณะและการใช้งานแบบพิเศษ พรีเมียร์ เทค โครโนส   สามารถจัดหาอุปกรณ์ให้ท่านเป็น ชุดจับเปิดปากถุง  (สำหรับเติมสินค้าใส่ถุงพลาสติกขนาดเล็กแบบปลอกหมอนหรือแบบมีจีบข้าง) พร้อมด้วยเครื่องป้อนสินค้าตามปริมาตร, เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลท (แบบปกติหรือแบบอัตโนมัติ) และเครื่องพันพาเลท  เครื่องบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อสำหรับตัวกลางใช้ในการเพาะปลูกของ พรีเมียร์ เทค โครโนส   ทำงานอย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว และเชื่อถือได้


ดูรายการอุปกรณ์โดยละเอียดข้างล่างที่สามารถใช้กับระบบการบรรจุถุงและบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์สำหรับสนามหญ้าและสวน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ