เครื่องบรรจุถุงขี้เลื่อย

รายการเครื่องบรรจุด้านล่างนี้เป็นเครื่องที่เหมาะกับการบรรจุขี้เลื่อยทั้งหมด สำหรับการบรรจุถุงนั้น เรามีตัวเลือกหลากหลายสำหรับใช้ในการบรรจุขี้เลื่อย ขึ้นอยู่กับขนาดหีบห่อและอัตราการผลิตที่ต้องการ หากคุณต้องการปรับปรุงไลน์การบรรจุให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติ เรามีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการเรียงสินค้าบนพาเลทและเครื่องพันพาเลท

ไม่ว่าโปรเจคท์ของลูกค้าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ทางเราสามารถตอบโจทย์เครื่องจักรที่จะใช้ในการบรรจุขี้เลื่อยได้  ข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับระบบบรรจุขี้เลื่อยที่มีมากมายหลากหลาย สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ เพียงแค่คลิกที่รูปสินค้าที่สนใจได้ทันที

เครื่องบรรจุถุง

เครื่องบรรจุถุงแบบระบบอัด

เครื่องอัดแบบสี่ฐาน

VP-410 Series

สำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ขี้เลื่อย พีทมอส เซลลูโลส และอื่นๆ

ผลิตเป็นห่อใหญ่ขนาด 1 - 6 ลูกบาศก์ฟุต

Up to 6 bales/minute

เครื่องพันพาเลท

เครื่องพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืด

LH-400 Series

เครื่องพันพาเลทที่ใช้พลาสติกแบบฟิล์มยืดหุ้มเข้ากับสินค้าบนพาเลทได้อย่างรวดเร็ว

ไม่จำเป็นต้องใช้การหมุนรอบของพาเลท

สูงสุด 110 ชุดต่อชั่วโมง (LPH)

เครื่องพันพาเลทด้วยฟิลม์ยืด

STRETCH-ALL

เครื่องพันพาเลทที่ใช้พลาสติกแบบฟิล์มยืดหุ้มเข้ากับสินค้าบนพาเลทได้อย่างรวดเร็ว

ไม่จำเป็นต้องใช้การหมุนรอบของพาเลท

ได้สูงสุด 100 ชุดต่อชั่วโมง (LPH)