เศษชิ้นไม้

ผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้เป็นเครื่องจักรในการบรรจุหีบห่อที่ พรีเมียร์ เทค โครโนส ได้รวมเข้ากับระบบบรรจุหีบห่อสำหรับเศษชิ้นไม้ ระบบดังกล่าวนี้สามารถจะติดตั้งเครื่องป้อนสินค้าตามปริมาตร, เครื่องบรรจุถุงแบบ FFS, เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลททั่วไป, เครื่องพันพาเลทแบบแขนหมุนรอบตัว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี เครื่องเติมถุงสินค้าแบบเทกอง FIBC เครื่องจัดเรียงสินค้าบนพาเลทอัตโนมัติr และ เครื่องพันพาเลทแบบหุ้มด้วยฟิลม์ยืดแนวตั้ง ให้ท่านเลือกใช้ด้วย ไม่ว่าโครงการของท่านจะมีขอบเขตอย่างไร พรีเมียร์ เทค โครโนส สามารถผลิตอุปกรณ์บรรจุหีบห่อชิ้นไม้สับ ได้ทั้งการผลิตขนาดเล็กและขนาดใหญ่


เครื่องจักรบรรจุหีบห่อเศษชิ้นไม้ (Wood chips) ของ พรีเมียร์ เทค โครโนส มีความเที่ยงตรง รวดเร็ว และไว้ใจได้


ดูรายการอุปกรณ์โดยละเอียดข้างล่างที่สามารถใช้กับการบรรจุหีบห่อชิ้นไม้สับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่คลิกบนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านสนใจ

เครื่องบรรจุถุง

เครื่องบรรจุถุงแบบบิ้กแบ้ค

เครื่องบรรจุถุงแบบ FFS (Form Fill and Seal)