SIA Unguri – ลูกค้าอีกรายที่ได้รับความพึงพอใจ

SIA Unguri เป็นบริษัทผลิตพีทมอส และพีทบล็อกของลัตเวียที่ดำเนินงานในพื้นที่รวมกว่า 1000 เฮคเตอร์ ย้อนไปในปี 2004 เราซื้อ เครื่องเก็บเกี่ยวสูญญากาศแบบสองหัว จาก พรีเมียร์ เทค อินดัสเทรียล อิควิปเม้นท์ กรุ๊ป (ไออีจี) เพื่อนำมาเปลี่ยนทดแทนโมเดลเดิมของเรา สองปีต่อมา เรายังได้ซื้อเครื่องเก็บเกี่ยวแบบสูญญากาศ เพิ่มอีกเนื่องจากการผลิตของเรากำลังเติบโตขึ้น เรายังคงซื้อเครื่องมืออุปกรณ์อีกหลายอย่างเนื่องจากเรารู้สึกพอใจกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์


ปัจจุบัน เรามีเครื่องเก็บเกี่ยวสูญญากาศแบบสองหัว จาก พรีเมียร์ เทค ไออีจี ทั้งหมด 7 เครื่อง ซึ่งทำงานได้ดีมาก ในปี พ.ศ.2549 เราจัดทำโครงการเพื่อซื้อโรงงานใหม่ เนื่องจากเราทราบดีอยู่แล้วถึงความสามารถของ พรีเมียร์ เทค ไออีจี  ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือครบวงจรสำหรับกระบวนการจัดการพีทมอส เราตัดสินใจที่จะไปแคนาดาและตรวจเยี่ยมโรงงานรวมถึงโรงงานของบริษัทลูก (Premier Horticulture) และพีทบ็อกด้วย เรารู้สึกประทับใจ และพวกเขาช่วยเราได้มากจริง ๆ ในการเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา ไม่นานนักหลังจากไปตรวจเยี่ยม เราสั่งซื้อเครื่องบรรจุ EM-2000 Mega Baler ช่างของ พรีเมียร์ เทค มาดำเนินการติดตั้งเครื่องในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 หลังจากเริ่มเดินเครื่องใหม่และเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยกัน สุดท้ายก็สามารถปรับแต่งการทำงานของเครื่องบรรจุ จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในตอนนี้ทำงานเป็นที่พอใจอย่างมากของเครื่องบรรจุ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทของเรา ลูกค้าของเราชอบการรัดหรือมัดแบบนี้ ซึ่งมั่นคงอย่างมาก (สำหรับการขนส่งและเก็บรักษา) รูปร่างจตุรัสที่เป็นรูปแบบเดียวกันและข้อเท็จจริงว่า bales มักจะมีปริมาตรตามที่ต้องการ


ในอนาคต เรามีแผนที่จะซื้อเครื่องบรรจี่สถานี จาก พรีเมียร์ เทค ไออีจี  เพื่อเปิดกว้างยิ่งขึ้นในงานบรรจุของเรา 


สุดท้าย ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของท่าน เราหวังให้ท่านประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต


Ronnie Zomer,
Manager
SIA Unguri