วัสดุตัวกลางที่ใช้ในการเพาะปลูก - Degernes Torvstrøfabrikk

ในปี 2543 บริษัทสัญชาตินอร์เวย์ Degernes Torvstrøfabrikk ได้ซื้อเครื่องบรรจุถุง EM-600R1 baler ระบบอัตโนมัติจาก พรีเมียร์ เทค อินดัสเทรียล อีควิปเม้นท์ กรุ๊ป (ไออีจี) นั่นเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันยาวนานระหว่างสองบริษัท Degernes Torvstrøfabrikk เป็นบริษัทที่เป็นกิจการครอบครัวผู้ผลิตพีทขนาดกลาง บริหารงานโดย Ragnar และ Brit N. Halvorsen เนื่องจากขนาดของบริษัท แน่นอนว่า Brit และ Ragnar ย่อมต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานประจำวันและการตัดสินใจในทุกเรื่อง


พวกเขายังมีความฝันและเป้าหมายที่จะสร้างโรงงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม “ในปีพ.ศ.2547 เราเริ่มนำเอาแนวคิดต่าง ๆ มาร่างบนกระดาษ ในเดือนมกราคมปี พ.ศ.2548 หลังจากผ่านไปหลายเดือนและมีการพูดคุยและประชุมกันหลายครั้ง สุดท้ายเราได้ลงนามในสัญญา การตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานเรื่องความไว้วางใจในความสามารถของ พรีเมียร์ เทค ในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดีที่สุดและเชื่อถือได้มากที่สุด” ตามที่ Ragnar กล่าว เครื่องบรรจุถุง“EM-600R1 baler เป็นอุปกรณ์หนึ่งเดียวที่เราซื้อซึ่งยังทำงานได้ดีนับแต่วันแรกที่ซื้อมา” ความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่เรามีในวันนี้ยังทำให้ Halvorsens มีความมั่นใจในการดำเนินโครงการนี้ ขนาดของโครงการนั้นใหญ่มาก และมีปัญหาท้าทายหลายอย่างต้องแก้ไข ไม่เฉพาะเรื่องเทคโนโลยี (อุปกรณ์) แต่ยังรวมถึงปัญหาอากาศหนาวในนอร์เวย์ และภูมิประเทศ (พวกเขาจำเป็นต้องระเบิดหินจำนวนมากและปรับระดับพื้นที่ของชั้นล่าง) 


แต่สุดท้าย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 ทุกอย่างก็พร้อมตามกำหนดการ และ พรีเมียร์ เทค ไออีจี ได้เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ในโรงงานใหม่ซึ่งแน่นอนว่าเป็นโรงงานทันสมัยที่สุดในนอร์เวย์พร้อมอุปกรณ์อัตโนมัติทั้งหมดในการผสม บรรจุถุง รูปทรง และจัดเรียงสินค้า Degernes Torvstrøfabrikk ยังเป็นบริษัทยุโรปรายแรกที่ติดตั้งเครื่อง EM-2000 Mega Baler รุ่นใหม่ “การติดตั้งดังกล่าวไม่ง่ายเลยและต้องมีการปรับแต่งบางอย่าง ณ สถานที่ติดตั้ง แต่ความช่วยเหลือจาก พรีเมียร์ เทค ไออีจี ก็ยอดเยี่ยมมากและตอนนี้เราสามารถได้รับประโยชน์เต็มที่จากโรงงานใหม่นี้” Brit และ Ragnar กล่าวยืนยัน