เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ โซลูชันทลายขีดจำกัดเพื่อผู้ผลิตแป้ง

automatic bagging machine premier tech

OML-1080 เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ โซลูชันเพื่อผู้ผลิตแป้ง

แม้ว่าในช่วงนี้อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนจะเริ่มชะลอตัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ที่อยู่ในช่วงชะลอด้านการลงทุนและส่งออก แต่ใช่ว่าอุตสาหกรรมด้านนี้จะซบเซาเสียทีเดียว เพราะยังมีผู้ประกอบการบางส่วนที่มองเห็นโอกาสในการปรับและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการผลิต รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติเข้ามาปรับใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวในอนาคต

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังนั้น หนึ่งในขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการบรรจุผลผลิตเพื่อเตรียมส่งออกจำหน่าย เพราะแม้จะมีเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติที่รองรับการผลิตได้ดี แต่หากยังไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของกระบวนการบรรจุ และยังเลือกใช้เครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ก็อาจส่งผลให้สินค้าเกิดการแปลงสภาพจนสูญเสียคุณภาพที่ดีที่สุดไปได้ ในบทความนี้ เราจะพาไปทำความเข้าใจถึงปัญหา พร้อมหาโซลูชันที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขและอัปเกรดการบรรจุผลิตภัณฑ์แป้งมันสำประหลังให้กับโรงงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

tapioca automatic bagging premier tech

การบรรจุแป้งยากที่ตรงไหน ผู้ประกอบการมีความเข้าใจลึกซึ้งมากพอหรือไม่?

เชื่อว่าโรงงานของคุณคงจะคุ้นเคยกับการใช้เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติกันดีอยู่แล้ว แต่เชื่อหรือไม่ว่า คุณยังสามารถปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้ดียิ่งกว่า! เพียงทำความเข้าใจกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้อง และเลือกปรับตัวอย่างเหมาะสม ซึ่งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแป้ง โดยเฉพาะแป้งมันสำปะหลังนั้น มีกระบวนการบรรจุที่ค่อนข้างซับซ้อน ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากเครื่องจักรไม่มีคุณสมบัติที่ดีพออาจทำให้แป้งมันสำปะหลังไม่ได้คุณภาพ และสร้างปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้

 • ถึงแม้แป้งมันจะไม่ใช่ของเหลว แต่แป้งทุกชนิดมีอนุภาคที่เล็กมากและมีน้ำหนักเบา จึงสามารถไหลไปมาได้อย่างอิสระ อีกทั้งในตัวแป้งยังมีอากาศมาก ทำให้ยากต่อการบรรจุลงถุง ซึ่งเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติรุ่นธรรมดาอาจยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ และอาจเกิดปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมแป้งให้ไหลลงถุงได้ตามน้ำหนักที่ต้องการอย่างแม่นยำ
 • ลักษณะของแป้งที่เต็มไปด้วยอากาศและมีน้ำหนักเบาอาจทำให้ระบบเครื่องจักรอุดตันและเสียหาย หากไม่แก้ปัญหา แน่นอนว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอีกหลายครั้งแน่นอน
 • ในกระบวนการบรรจุแป้งอาจมีความร้อนเกิดขึ้น ส่งผลให้แป้งมีความชื้น จนเกาะตัวกันเป็นเกล็ดและติดตามขอบถุง ซึ่งนอกจากจะเป็นอุปสรรคในการบรรจุแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพของแป้งอีกด้วย
 • เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติบางระบบยังต้องใช้แรงงานคนในบางขั้นตอน ทำให้ยากต่อการควบคุมเรื่องการปนเปื้อน และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของสินค้าและความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต
 • เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติบางรุ่นยังไม่สามารถรองรับถุงหรือกระสอบบางขนาดได้ จึงเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • อีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้กระบวนการผลิตล่าช้าในหลาย ๆ โรงงาน คือ เมื่อเครื่องบรรจุถุงเกิดความขัดข้อง ผู้ประกอบการหรือวิศวกรในโรงงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เองอย่างทันท่วงที เนื่องจากมีฟังก์ชันเฉพาะมากมายที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแม่ของเครื่องจักรดูแล ซึ่งศูนย์บริการของบริษัทแม่ก็มักจะไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย ทำให้ไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

ทลายทุกข้อจำกัด ด้วยโซลูชันสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้ง

เปลี่ยนอุปสรรคและข้อจำกัดให้เป็นความได้เปรียบ ด้วยการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังทำให้ระบบการทำงานมีความคล่องตัว สะดวกมากขึ้น โดยเริ่มจากวิธีเหล่านี้ 

 1. อันดับแรก ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ควรทำความรู้จักธรรมชาติของผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในไลน์การผลิตอย่างใกล้ชิด เพราะบางครั้ง แค่เพียงการคาดเดาก็อาจทำให้แก้ปัญหาผิดจุด และทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณได้
 2. กระบวนการผลิตที่สะอาดคือหัวใจสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไลน์ผลิตให้ง่ายต่อการทำความสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและฝุ่นละอองปนเปื้อน ไปจนถึงการควบคุมด้านสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในไลน์ผลิตอย่างเข้มงวด
 3. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาในการบรรจุแป้งโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายหรือส่งผลต่อต้นทุน อย่างในปัจจุบันก็มีการพัฒนาเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติที่ไม่เพียงใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมอย่างข้าวหรือเมล็ดพลาสติกเท่านั้น แต่ยังมีรุ่นที่ผลิตขึ้นมาเพื่อบรรจุแป้งโดยเฉพาะ เช่น รุ่น OML 1080 Series จาก  Premier Tech ซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันที่จะเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นความได้เปรียบในเรื่องการบรรจุได้อย่างประสิทธิภาพ
blog_automaticbaggingmachinefortapiocastarchmanufacturers_image2

OML 1080 Series เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติที่เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่

เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ OML 1080 Series จาก Premier Tech นั้นถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ตรงในด้านการบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทผงและแป้งโดยเฉพาะ นี่จึงกลายมาเป็นนวัตกรรมที่จะมา “อุดรูรั่ว” พร้อมกับช่วยกำจัดปัญหาในขั้นตอนการบรรจุได้เป็นอย่างดี 

 • ตัวเครื่องใช้ระบบ Double Screw Feeder ช่วยในการควบคุมการไหลของแป้ง
 • ระบบ Air Purge ซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่อง จะช่วยเพิ่มอากาศเย็นให้กับแป้ง เพื่อไม่ให้แป้งที่เจอความร้อนจากกระบวนการผลิตเกิดการเกาะตัวกันจนเป็นเกล็ด รวมถึงลดการเกิดความชื้นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วย 
 • มีระบบ Vaku System ช่วยแก้ปัญหาเรื่องอากาศในผลิตภัณฑ์แป้งได้โดยตรง โดยระบบนี้จะดูดเฉพาะอากาศออกจากถุงโดยไม่กระทบต่อตัวผลิตภัณฑ์ จึงได้แป้งที่มีน้ำหนักเที่ยงตรงตามที่ตั้งค่าไว้
 • ระบบไล่ลมหรือ Secondary Deaeration ภายในเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติจะคอยดันอากาศออกจากถุงก่อนเข้ากระบวนการเย็บปิดปากถุง
 • มีทั้งระบบ Auto และ Semi Auto ให้เลือกใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมความสะอาดและลดการปนเปื้อนในระหว่างการบรรจุ เพื่อส่งมอบความมั่นใจจากโรงงานสู่ลูกค้าปลายทาง
 • สามารถปรับขนาดและน้ำหนักที่ต้องการบรรจุได้โดยตั้งค่าผ่านระบบ อีกทั้งยังรองรับความยาวถุงได้ถึง 1.20 เมตร
 • เป็นทั้งเครื่องชั่งและเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติในเครื่องเดียว ทั้งยังมีขนาดกะทัดรัด จึงช่วยลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และประหยัดพื้นที่อีกด้วย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนั้นต้องเริ่มจากการแก้ปัญหา ผู้ประกอบการจึงต้องเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง และเลือกโซลูชันที่ใช่ที่สุดมาปรับใช้ แล้วจึงค่อยต่อยอดไปยังการพัฒนาคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในส่วนอื่น ๆ ซึ่งหากโรงงานไหนที่ต้องการลดต้นทุนในระยะยาวด้วยการกำจัดอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนการผลิต อย่างการเลือกใช้เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติที่ทำงานได้เหนือกว่า พร้อมเลือกทีมงานที่คอยช่วยเหลือและดูแลเครื่องจักรอย่างใกล้ชิดก็จะเป็นคำตอบที่เหมาะสมมากที่สุด

Premier Tech เราเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติหลากหลายรุ่น ที่คุณสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบรรจุ ซึ่งนอกจากคุณสมบัติที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้ว เรายังช่วยดีไซน์เครื่องที่เหมาะกับแต่ละโรงงานโดยเฉพาะ และมีบริการหลังการขายหรือ After Sales Service โดยทีมงานในประเทศไทยที่จะคอยดูแลเรื่องการบำรุง ซ่อมแซมหากเกิดปัญหา รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการอัปเกรดเครื่องจักรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และช่วยเหลือในการจัดอบรมสำหรับการใช้งานของเครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติทุกรุ่นของบริษัทให้กับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานหรือองค์กรอีกด้วย